CRIF: V dubnu v Česku zbankrotovalo 44 firem, nejméně od konce roku 2020

9. 5. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V dubnu bylo vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, 398 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 031 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 105 návrhů na bankrot obchodních společností, 439 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 087 návrhů na osobní bankrot. Oproti březnu se počet bankrotů ve všech kategoriích snížil, u obchodních společností šlo o nejnižší počet bankrotů od prosince 2020. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Zatímco v předchozích třech měsících zbankrotovalo vždy přes 60 firem, v dubnu to bylo zhruba o třetinu méně. Je to dáno i tím, že na duben připadly velikonoční svátky, během kterých úřady nejsou aktivní. I tak jde v dlouhodobém porovnání o velmi nízký počet a pro srovnání – před deseti lety bylo běžné, že bankrotovalo více než 100 firem měsíčně,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a dodává, že kolísání počtu bankrotů v průběhu roku je běžné. Klesající počet bankrotů naznačuje, že firmy mají stále ještě dostatečné rezervy na to, aby se vyrovnaly s nepříznivými ekonomickými podmínkami.

Počet firemních bankrotů se oproti březnu snížil o 18, počet návrhů na bankrot se však zvýšil o 24. U fyzických osob podnikatelů (FOP) se počet bankrotů meziměsíčně také snížil, a to o 91. Počet návrhů na bankrot klesl o 87.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (19) a v Jihomoravském kraji (7). Naopak žádný bankrot firmy nebyl vyhlášen v Libereckém a Plzeňském kraji. Mezi FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském (57) a v Ústeckém kraji (55). Nejméně na Zlínsku a na Pardubicku (shodně 13).

V rámci odvětví bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v obchodu (9), ve zpracovatelském průmyslu (8) a ve stavebnictví (7). Mezi FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (109) a v obchodu (67).

Mezi největší společnosti, u kterých byl v dubnu vyhlášen bankrot, patří společnost MASOPRODEJ s.r.o. z Horní Lidče nebo pražský maloobchod MAMMOTH s.r.o. U obou společností byl v dubnu vydán insolvenční návrh a také vyhlášen bankrot, přičemž v prvním případě byl návrh podán zaměstnanci, zatímco v druhém samotným subjektem. „Společnost Mammoth byla založena už v roce 1991 a ještě před nedávnem bylo její hospodaření v pořádku. Problém nastal až s rozšířením oblasti podnikání o prodej mobilních telefonů na leasing,“ upřesnil Jan Cikler, vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz.

V posledních 12 měsících přibylo firemních bankrotů, těch podnikatelských ubylo

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 691 bankrotů firem, o 48 více než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1 025 návrhů na jejich bankrot, o 28 méně než v předešlých 12 měsících. Mezi FOP bylo vyhlášeno 4 904 bankrotů, o 1 123 méně než o rok dříve, a zároveň bylo podáno 5 219 návrhů na jejich bankrot, tedy o 941 méně.

Bankrotem jsou nejvíce ohroženy firmy se sídlem v Ústeckém kraji a v Praze, nejméně ve Středočeském a v Karlovarském kraji. Nejvyšší míru bankrotů vykazují FOP s trvalým bydlištěm v Ústeckém a v Karlovarském kraji, nejnižší pak v Praze a v kraji Vysočina.

Nejohroženějším odvětvím z hlediska bankrotu firem byla doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 28 bankrotů na 10 tisíc společností, a ubytování a stravování s 22 bankroty. Mezi FOP šlo s velkým předstihem o dopravu a skladování, vyhlášeno zde bylo 54 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů. Následovalo stavebnictví s 41 a ubytování a stravování s 31 bankroty.

Počet osobních bankrotů v dubnu klesl

V dubnu bylo v České republice vyhlášeno 1 031 osobních bankrotů a podáno 1 087 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak po třech měsících růstů meziměsíčně snížil o 198 a počet návrhů na osobní bankrot se snížil dokonce o 266.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (187), v Ústeckém kraji (135) a ve Středočeském kraji (116). Nejméně naopak na Vysočině (31), ve Zlínském (40) a v Pardubickém kraji (41).

Počet osobních bankrotů vyhlášených v první čtyřech měsících klesá již třetím rokem po sobě. Letos to bylo meziročně o 15 % méně, a je to rychlejší pokles než o rok dříve. Totéž platí pro snižování počtu návrhů na osobní bankrot. Domácnosti jako celek se tak navzdory vyšší inflaci nedostávají do výraznějších finančních obtíží.

V posledních 12 měsících se meziročně snížil počet osobních bankrotů   ve všech krajích.  Nejrychleji to bylo v Jihomoravském kraji, a to o 24 %, a v Moravskoslezském kraji pak o 20 %. Nejnižší pokles zaznamenal Královéhradecký kraj (o 3 %).

V průměru bylo v Česku vyhlášeno v posledních 12 měsících 12 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém kraji (20), nejméně naopak na Vysočině a v Praze, kde byl vyhlášen osobní bankrot u pouze 8 z 10 tisíc obyvatel.

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2021-2023

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2021-2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2021-2022

Zdroj: CRIF