CRIF: V dubnu přibylo v ČR 900 obchodních společností, nejméně od konce roku 2009

31. 5. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V dubnu letošního roku vzniklo v České republice 2 426 obchodních společností a 1 526 jich zaniklo. V ČR tak přibylo 900 společností, nejméně od konce roku 2009. V dubnu začalo zároveň podnikat 5 368 fyzických osob a přibližně 5 tisíc jich své podnikání ukončilo. Z registru ekonomických subjektů bylo přitom v dubnu vymazáno dalších 35 tisíc fyzických osob podnikatelů, kterým Česká národní banka odebrala oprávnění k podnikání v oboru pomocné finanční činnosti a které neměly oprávnění k podnikání v jiných oborech. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet nově vzniklých obchodních společností (OS) se v dubnu oproti březnu snížil o 388. Počet zaniklých společností se potom snížil o 42. „Počet zániků obchodních společností byl v dubnu druhý nejvyšší v historii České republiky. Spolu s meziměsíčním poklesem počtu nových obchodních společností tak došlo k výraznému poklesu čistého přírůstku obchodních společností. Ten byl nejnižší minimálně od začátku roku 2010,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet fyzických osob podnikatelů byl v dubnu ovlivněn čištěním dat v Registru ekonomických subjektů. „Česká národní banka zrušila k 1. dubnu podnikatelské oprávnění 120 tisícům fyzických osob, které měly založené oprávnění k podnikání v pomocných finančních službách, především jako zprostředkovatelé úvěrů a pojistných produktů. To se v dubnu projevilo také v Registru ekonomických subjektů. Zde došlo k vymazání 35 tisíc fyzických osob podnikatelů právě v pomocných finančních službách. Zbytek fyzických osob má oprávnění i pro jiná odvětví, proto v Registru ekonomických subjektů zůstávají,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Nejvíce obchodních společností v dubnu vzniklo v dubnu v Praze (1 157), v Jihomoravském kraji (289) a ve Středočeském kraji (166). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (37), v Libereckém a v Plzeňském kraji (shodně 50). Nejvíce obchodních společní zaniklo v Praze (947), ve Středočeském kraji (125) a v Jihomoravském kraji (120). Nejméně naopak v kraji Vysočina (9), v Karlovarském kraji (13) a v Pardubickém kraji (15).

Nejvíce fyzických osob podnikatelů začalo v dubnu podnikat v Praze (807), následoval Středočeský kraj (732) a Jihomoravský kraj (586). Nejméně lidí začalo naopak podnikat v Karlovarském kraji (115), v Libereckém kraji (208) a v Plzeňském kraji (223).

Za posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (5 749), dále v obchodu (4 481) a odvětví nakládání s nemovitostmi (4 405). Nejvíce jich naopak zaniklo v obchodu (5 293), v odvětví nakládání s nemovitostmi (3 053) a v odvětví věděcké, profesní a technické činnosti (1 622). Meziročně se počet obchodních společností snížil ve všech hlavních odvětvích kromě obchodu (- 812 OS). Nejvíce podnikatelů přibylo v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (4 127), ve zpracovatelském průmyslu (1 801) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 352).

Počet obchodních společností rostl nejrychleji v odvětví informační a komunikační činnosti a v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde na každých 10 zaniklých obchodních společností vzniklo za posledních 12 měsíců 35 nových. Naopak v obchodu připadlo na 10 zaniklých obchodních společností pouze 8 nových, takže jejich počet se v daném období snížil.

Nejvíce fyzických osob podnikatelů začalo za posledních 12 měsíců podnikat v odvětví vědecké, profesní a technické činnosti (9 148), ve zpracovatelském průmyslu (8 735) a v obchodu (7 363). Nejvíce jich svoje podnikání ukončilo v obchodu (13 819), ve zpracovatelském průmyslu (5 721) a v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (5 646).

Nejrychleji rostl počet nových podnikatelů v odvětví informační a komunikační činnosti, kde na každých 10 končících podnikatelů přibylo 43 nových. Naopak v obchodu se jejich počet snížil, protože zde na každých 10 končících připadlo 5 nových. Počet podnikatelů se snížil také v ubytování a stravování, kde přibylo 8 nových FOP na 10 končících.