CRIF: V Česku v roce 2023 ukončilo podnikání přes 280 tisíc lidí, historicky nejvíce

30. 1. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V roce 2023 začalo v České republice podnikat 72 529 lidí, nejvíce v posledním desetiletí. Zároveň podnikání ukončilo 282 658 fyzických osob podnikatelů, nejvíce v české historii. To znamená, že za rok 2023 ubylo 210 129 podnikatelů. Důvodem je především jejich nová povinnost mít datovou schránku. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Uplynulý rok se pro podnikatele nesl ve znamení povinného zavádění datových schránek. To bylo také důvodem pro mnoho již neaktivních podnikatelů své podnikání ukončit. Nová povinnost tak vedla k očištění podnikání převážně od dlouhodobě nečinných podnikatelů. V důsledku značného počtu zaniklých podnikatelů se jejich počet snížil o 10 %,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF Czech Credit Bureau s tím, že o zahájení podnikání byl naopak v loňském roce největší zájem za poslední desetiletí. „Vysoký počet nových podnikatelů je dán i ukrajinskou menšinou, která se postupně adaptuje na české prostředí, v loňském roce tvořili Ukrajinci 10 % z celkového počtu nových podnikatelů, v roce 2022 to bylo 8 %, přitom v předešlých letech jejich podíl dosahoval pouhá 2 %,“ doplňuje. Ukrajinci se na celkovém počtu podnikatelů podílejí 2,4 % a tvoří zdaleka největší skupinu podnikatelů s jinou než českou státní příslušností.

V prosinci začalo podnikat 4 788 lidí a 6 092 jich podnikání naopak ukončilo. Po čtyřech měsících, kdy podnikatelů v Česku přibývalo, jich v posledním měsíci roku opět o 1 304 ubylo.

Podnikatelů ubylo ve všech krajích i odvětvích kromě peněžnictví a pojišťovnictví

Nejvíce lidí v roce 2023 začalo podnikat v Praze (12 476), v Ústeckém (9 815) a v Jihomoravském kraji (8 232). Nejvíce lidí ukončilo podnikání v Praze (34 649), v Ústeckém (34 379) a v Jihomoravském kraji (29 561). Oproti roku 2022 se nejvíce zvýšil počet nových podnikatelů v Pardubickém (o 9 %), Karlovarském kraji a na Vysočině (shodně o 6 %). Počet nových podnikatelů se meziročně snížil pouze ve Zlínském kraji (o 2 %), v Praze a Královéhradeckém kraji (o 1 %).

V rámci základních odvětví začalo nejvíce lidí v uplynulém roce podnikat ve zpracovatelském průmyslu (10 085), ve stavebnictví (9 524) a v profesních vědeckých a technických činnostech (8 780). Počet nových podnikatelů meziročně nejvíce vzrostl ve vzdělávání (o 12 %) a dopravě a skladování (o 10 %).

Z důvodu velkého počtu zániků FOP připadli v roce 2023 pouze 3 noví podnikatelé na 10 zaniklých. Výjimkou je odvětví informačních a komunikačních technologií, kde podnikání ukončilo a zahájilo zhruba stejné množství lidí. V odvětví peněžnictví a pojišťovnictví pak dokonce na 10 zániků připadlo 30 nových podnikatelů. Toto odvětví však prošlo „očistou“ již v roce 2019, ve kterém se na počtu všech zaniklých podílelo 87 %.

Častěji podnikat začínali mladší lidé a muži

S podnikáním v roce 2023 skončili převážně starší lidé. Celkem 59 % lidí, kteří ukončili své podnikání, je ve věkové skupině 61 a více let, dalších 20 % pak ve věkové skupině 51 až 60 let. V nejmladší věkové skupině 18 až 30 let jsou jich pouze 3 %. Zanikali především podnikatelé, kteří na trhu působili delší dobu. Více než 80 % zaniklých podnikatelů vstoupilo na trh před rokem 2007. Celkem 53 % lidí, kteří s podnikáním začali, bylo ve věku 18 až 30 let. Lidé nad 61 let už pak tvořili pouze 1 % nových podnikatelů. Ženy se na nových podnikatelích podílely 36 %, muži tvořili 64 %.