CRIF: V České republice letos v červenci vzniklo 1 725 firem, nejméně od dubna 2020

22. 8. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Během července bylo v České republice založeno celkem 1 725 obchodních společností, to je o 134 méně než za stejné období v loňském roce a nejméně za měsíc od dubna 2020. Zároveň v červenci zaniklo 1 212 firem, což je o 265 více než loni. Celkově pak během prvních sedmi měsíců letošního roku vzniklo 16 877 firem a zaniklo 9 196 firem. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Letní měsíce jsou z důvodu dovolených standardně slabší, co se týká zakládání firem. Letošní červenec byl ale co do vzniků ještě slabší než ty v minulých letech. Zároveň poměrně dost firem svou činnost ukončilo. Není ale důvod se znepokojovat, počet firem se zvyšuje, i když pomalejším tempem a nepředpokládáme, že by tomu v blízké budoucnosti bylo jinak,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Od začátku roku vzniklo v Česku 16 877 nových obchodních společností, což je srovnatelné s loňským rokem, ale téměř o 3 tisíce méně než například před lety. Zaniklých firem naopak v poslední době přibylo. Celkem letos ke konci července zaniklo 9 196 firem, což je o 1 225 více než ve stejném období v loňském roce. Změnil se tak poměr nových k zaniklým firmám, kdy letos na 10 zaniklých připadlo 18 vzniklých, přičemž ještě loni jich bylo 21. Také čistý přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem vzniklých a počtem zaniklých firem, dosáhl ke konci července 7 681 firem, o 1 098 méně než loni.

Nejvíce přibývá firem na Vysočině

Nejvíce firem za prvních 7 měsíců letošního roku vzniklo v Praze 8 (300), Jihomoravském (2 183) a Moravskoslezském kraji (1 212). Nejméně naopak v Karlovarském (196) a Libereckém kraji (299). Nejvíce firem zaniklo rovněž v Praze (4 808), Jihomoravském (921) a Moravskoslezském kraji (732). Nejméně, pouze 84, firem zaniklo na Vysočině a 134 v Pardubickém kraji.

Nejvyšší čistý přírůstek zaznamenala Praha (3 492) a Jihomoravský kraj (čistý přírůstek 1 262).

Nejrychleji počet firem rostl na Vysočině, kde letos ke konci července připadlo 37 nových na 10 zaniklých. Následují Pardubický kraj s 31 a Zlínský kraj s 30 novými firmami na 10 zaniklých. V Karlovarském kraji se počet firem letos nezměnil.

Ve zpracovatelském průmyslu přibylo od začátku roku 13 stovek firem, nejvíce z odvětví

Nejvíce nových firem vzniklo v prvních sedmi měsících v obchodu (2 569), v odvětví nakládání s nemovitostmi (2 163) a ve zpracovatelském průmyslu (2 053). Nejvíce firem letos do konce července zaniklo v odvětví obchodu (2 997), v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 806) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 186).

Nejvyšší čistý přírůstek zaznamenal zpracovatelský průmysl (1 303) a stavebnictví (čistý přírůstek 818).

Při pohledu na poměr vzniklých a zaniklých obchodních společností si nejlépe vedly ostatní činnosti, kde připadlo 48 nových firem na 10 zaniklých. Na 10 zaniklých firem připadlo 43 nových firem v zemědělství a lesnictví, a 35 nových firem v informačních a komunikačních činnostech a administrativních a podpůrných činnostech. V odvětví obchodu pokračovalo snižování počtu firem.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých obchodních společností za prvních 7 měsíců od roku 2017

Graf 2: Počet nově vzniklých obchodních společností na jednu zaniklou za prvních 7 měsíců v jednotlivých letech