CRIF: V České republice je aktuálně 24 tisíc firem a podnikatelů, kteří nespolehlivě platí DPH

21. 10. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Více než čtvrtina nespolehlivých plátců DPH čelila nebo čelí exekuci. V České republice aktuálně podniká 24 tisíc společností a živnostníků, kteří byli zařazeni mezi nespolehlivé plátce DPH. Od roku 2013 bylo mezi nespolehlivé plátce DPH zařazeno více než 26 tisíc společností a podnikatelů, 2 400 z nich bylo v průběhu let ze seznamu vymazáno. Většina vymazaných subjektů však buď zanikla, nebo je v likvidaci či insolvenčním řízení. Návrat k běžnému podnikání se podařil pouze necelému tisíci bývalých nespolehlivých plátců DPH. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Z téměř 24 tisíc existujících firem a podnikatelů, kteří byli v průběhu posledních sedmi let, kdy tento institut funguje, zařazeni do registru nespolehlivých plátců DPH, jich na tomto seznamu zůstalo necelých 6 tisíc. Zbývajících více než 18 tisíc subjektů ukončilo registraci k DPH a je nyní vedeno mezi tzv. nespolehlivými osobami. „Institut nespolehlivé osoby byl zaveden v roce 2017 s cílem rozlišit v rámci firem a podnikatelů, kteří nespolehlivě odváděli DPH, ty, kteří mají stále povinnost DPH odvádět, a ty, kteří už tuto povinnost nemají. Většinou proto, že jejich roční obrat klesl pod hranici jednoho milionu korun,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, pomocí které CRIF poskytuje ucelené datové přehledy o finančním zdraví českých firem. Pokud by se obrat nespolehlivých osob opět zvýšil a nastala u nich znovu povinnost přihlásit se k platbě daně z přidané hodnoty, budou automaticky zařazeni mezi nespolehlivé plátce DPH.

Rizika obchodování s nespolehlivými plátci DPH a nespolehlivými osobami

Obchodování s nespolehlivými plátci může přinášet společnostem řadu rizik. Kromě toho, že můžou být vyzvány k doplacení daně za své obchodní partnery, existuje také velká šance, že se jejich partner ocitne v insolvenci nebo bude čelit exekucím. „Když se podíváme na nespolehlivé plátce a nespolehlivé osoby jako celek, zjistíme, že více než 7 tisíc, tedy celá čtvrtina z nich, čelila v posledních sedmi letech exekuci. Celá desetina těchto subjektů (2 600) skončila v insolvenčním řízení. Pokud tedy všechna rizika sečteme, jsou nespolehliví plátci velmi rizikovými obchodními partnery,“ říká Jan Cikler.

Rizikové faktory: sídlo na virtuální adrese či trvalé bydliště statutára na městském úřadě

Mezi rizikové faktory, které zvyšují šance na to, že může být konkrétní společnost v budoucnosti zařazena mezi nespolehlivé plátce DPH, patří například to, že sídlí na virtuální adrese nebo že její statutární zástupce má bydliště na městském úřadě. „Bydliště statutárního zástupce na městském úřadě patří obecně mezi velmi rizikové faktory. U takových společností nejenže existuje mnohem větší riziko, že nebudou řádně odvádět DPH, ale častěji u nich hrozí například insolvence či exekuce,“ říká Jan Cikler. Ze všech nespolehlivých plátců DPH jich statutárního zástupce s bydlištěm na úřadě měla nebo má téměř čtvrtina. Mezi všemi společnostmi v České republice jsou přitom pouze nižší jednotky procent firem s takovými statutárními zástupci.

U nespolehlivých plátců DPH je také početná skupina subjektů se sídlem na virtuální adrese. Sídlo na virtuální adrese má v České republice každá osmá společnost, ale zároveň každý třetí nespolehlivý plátce DPH. „Z našich dřívějších analýz vyplývá, že mezi tzv. virtuálními adresami existují výrazné rozdíly. Na některých virtuálních adresách sídlí pouze zdravé firmy a nevyskytují se zde žádné výrazné problémy, zatímco na některých virtuálních adresách třetina firem neplatí DPH a pětina je v exekuci. Společnosti by si proto měly v rámci předběžné obezřetnosti své obchodní partnery se sídlem na virtuální adrese prověřovat pečlivěji,“ upozorňuje Jan Cikler.

Počet nových nespolehlivých plátců DPH se už třetím rokem snižuje, letos může být nejnižší od roku 2014

Počet nových nespolehlivých plátců DPH dosáhl vrcholu v roce 2017, během kterého jich přibylo téměř 5,5 tisíce. Od té doby se počet nových nespolehlivých plátců postupně snižuje. „V letošním roce bylo i v důsledku propadu během jarních měsíců na seznam nespolehlivých plátců DPH zapsáno pouze 2 600 subjektů. Je tak pravděpodobné, že celkový počet nových nespolehlivých plátců se bude pohybovat kolem hranice 3,5 tisíce nebo pod ní. To by znamenalo nejnižší počet od roku 2014, tedy za dobu uplatňování přísnějších pravidel posuzování nespolehlivých plátců DPH,“ říká Jan Cikler s tím, že počet nespolehlivých plátců DPH začal výrazněji narůstat až od roku 2015, kdy byla uplatněna tato přísnější pravidla. Nová pravidla například výrazně snížila limit nedoplatku DPH, po jehož překročení je společnost zařazena do registru, z 10 milionů na půl milionu a umožnila na registr zařadit také nekontaktní společnosti a společnosti, které uvádějí nepravdivé informace o svém skutečném sídle.

Tabulka 1: Virtuální adresy s největším počtem nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 1: Počet nových nespolehlivých plátců DPH a počet subjektů, které byly z registru vyřazeny

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau