CRIF: V červnu bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností za poslední rok

3. 7. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl naopak druhý nejnižší od začátku roku 2008. V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 74 bankrotů obchodních společností, 655 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 529 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 53 návrhů na bankrot obchodních společností, 602 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 558 návrhů na osobní bankrot. Zatímco počet bankrotů obchodních společností (OS) byl v červnu nejvyšší za poslední rok, počet návrhů na bankrot OS byl druhý nejnižší od začátku roku 2008. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

„Zvýšený počet firemních bankrotů byl v červnu způsobený částečně tím, že soudy doháněly agendu z minulých měsíců, kdy fungovaly v omezeném režimu. Další vývoj bankrotů ovlivní novela insolvenčního zákona z dubna letošního roku, která zavádí dočasnou ochranu dlužníků (nebude se přihlížet k insolvenčním návrhům věřitelů podaných do konce srpna letošního roku), možnost přerušit průběh oddlužení na nezbytně nutnou dobu a institut mimořádného moratoria. Z toho vyplývá, že statistiky o bankrotech a návrzích na ně nebudou minimálně do konce srpna odrážet realitu v české ekonomice,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

Zatímco počet bankrotů OS se v červnu meziměsíčně zvýšil o 25, počet návrhů na bankrot obchodních společností vzrostl pouze o jeden návrh. Po květnu jde tak o druhý nejnižší počet návrhů na bankrot OS od začátku účinnosti nového insolvenčního zákona, tedy od  roku 2008. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se meziměsíčně zvýšil o 36 a počet návrhů na bankrot FOP se zvýšil o 110.

Nezvykle vysoký počet bankrotů OS byl vyhlášen na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červnu vyhlášeno v Praze (20 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (18 bankrotů). Následoval Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, kde šlo o 6 bankrotů OS. Právě v těchto krajích byl počet firemních bankrotů výrazně vyšší než obvykle. Například v Olomouckém kraji bylo za uplynulých 12 měsíců včetně června vyhlášeno pouze 35 firemních bankrotů v Moravskoslezském kraji potom 53.

V uplynulých 12 měsících bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (271 bankrotů), v Jihomoravském kraji (90 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (53 bankrotů). Počet bankrotů na 10 tisíc OS, který není ovlivněn počtem společností v kraji, byl v uplynulých 12 měsících nejvyšší v Olomouckém kraji  (20 bankrotů), Karlovarském kraji (18,9 bankrotu) a Jihomoravském kraji (14,6 bankrotu). Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc OS byl naopak vyhlášen v Jihočeském kraji (9,9 bankrotu), na Vysočině (10,2 bankrotu) a v Královehradeckém kraji (10,3 bankrotu). Celostátní průměr činil 12,5 bankrotu na 10 tisíc registrovaných OS. Meziročně se počet bankrotů OS nezměnil. Ve většině krajů došlo k poklesu. Vyšší růst počtu bankrotů měl Pardubický a Jihočeský kraj.

Nejvíce bankrotů podnikatelů zaznamenal Moravskoslezský kraj

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v červnu vyhlášeno
v Moravskoslezském kraji (105 bankrotů), v Ústeckém kraji (80 bankrotů) a ve Středočeském kraji (68 bankrotů). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (14 bankrotů), na Vysočině (24)
a ve Zlínském kraji (26).

V uplynulých 12 měsících bylo nejvíce bankrotů FOP vyhlášeno v Ústeckém kraji (1 255 bankrotů), v Moravskoslezském kraji (1 242 bankrotů) a ve Středočeském kraji (887 bankrotů). Počet bankrotů na 10 tisíc FOP byl v uplynulých 12 měsících nejvyšší v Ústeckém kraji  (93 bankrotů), v Moravskoslezském kraji (64,2 bankrotu) a v Karlovarském kraji (60,2 bankrotu). Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc FOP byl vyhlášen v Praze (22,1 bankrotu), ve Středočeském kraji (32,3 bankrotu) a ve Zlínském kraji (32,5 bankrotu). Celostátní průměr činil 44,9 bankrotu na 10 tisíc registrovaných FOP.

Počet osobních bankrotů se zvýšil, stále však byl výrazně nižší než před pandemií

V červnu bylo v České republice vyhlášeno 1 529 osobních bankrotů a podáno 1 558 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti květnu zvýšil o 71 a počet návrhů na osobní bankrot vzrostl o 341. „Přestože počet osobních bankrotů i podaných návrhů vzrostl už druhý měsíc v řadě, stále ještě byl přibližně o pětinu nižší než bylo běžné před vyhlášením nouzového stavu. Očekáváme, že ve druhé polovině roku se jejich počet bude i nadále zvyšovat,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (260 bankrotů), dále v Ústeckém kraji (194 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (153 bankrotů). Naopak nejméně osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno na Vysočině (53), v Pardubickém kraji (56)
a v Karlovarském kraji (57).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 21 553 osobních bankrotů, to je o 8 940 (71 %) více než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 22 667 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 8 725 (63 %) více. Nejvíce postiženým krajem zůstává Ústecký kraj (34 bankrotů na 10 000 obyvatel) a Karlovarský kraj (30 bankrotů na 10 000 obyvatel). Průměr za všechny kraje byl 20 bankrotů na 10 000 obyvatel.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhu na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau