CRIF: V červnu bylo vyhlášeno nejméně bankrotů obchodních společností od roku 2008

4. 7. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Zároveň bylo v důsledku novely insolvenčního zákona podáno nejvíce návrhů na osobní bankrot od roku 2013. V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 32 bankrotů obchodních společností, 420 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 927 osobních bankrotů. Počet bankrotů obchodních společností byl nejnižší za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008. Zároveň bylo podáno 92 návrhů na bankrot obchodních společností, 932 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 2 227 návrhů na osobní bankrot. Počet návrhů na osobní bankrot byl nejvyšší od konce roku 2013. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti květnu snížil o 56 a počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně snížil o 18. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se snížil o 131, zatímco počet návrhů na bankrot FOP se zvýšil o 541 a byl tak nejvyšší od června 2017, tedy za poslední dva roky.

„Velmi nízký počet bankrotů obchodních společností je spíše jednorázovou záležitostí, protože počet návrhů na bankrot obchodních společností se snížil jen velmi málo. Vysoký počet podaných návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů je potom důsledkem novely insolvenčního zákona, která zmírňuje podmínky pro oddlužení fyzických osob. Vzhledem k tomu, že většina bankrotů fyzických osob podnikatelů probíhá formou oddlužení, tedy stejně jako osobní bankrot, umožnila novela oddlužení větší skupině podnikatelů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že vyšší počet návrhů na bankrot FOP po určitou dobu ještě potrvá a promítne se také se zpožděním do růstu počtu vyhlášených bankrotů.

V pěti krajích nebyl v červnu vyhlášen ani jeden bankrot obchodních společností

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červnu vyhlášeno v Praze (11 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (7 bankrotů). V pěti krajích nebyl vyhlášen v červnu žádný bankrot obchodních společností.

V uplynulých 12 měsících bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (253 bankrotů), v Jihomoravském kraji (85 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (69 bankrotů). Počet bankrotů na 10 tisíc OS, který není ovlivněn počtem společností v kraji, byl v uplynulých 12 měsících nejvyšší v Karlovarském kraji  (19,4 bankrotu), Moravskoslezském kraji (19 bankrotů), v Plzeňském kraji (18,3 bankrotu). Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc OS byl naopak vyhlášen ve Středočeském kraji (10,3 bankrotu), v Pardubickém kraji (8,3 bankrotu) a v Jihočeském kraji (9,1 bankrotu). Celostátní průměr činil 13,1 bankrotu na 10 tisíc registrovaných OS.

V Olomouckém a v Moravskoslezském kraji vzrostl počet návrhů na bankrot podnikatelů více než trojnásobně

Z pohledu krajů bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů v červnu vyhlášeno v Ústeckém kraji (53 bankrotů), v Moravskoslezském kraji (48 bankrotů) a v Jihočeském kraji (46 bankrotů). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (8 bankrotů).

Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů vzrostl v červnu meziměsíčně téměř na 2,5násobek květnového počtu. Nejvyšší nárůst zaznamenal Moravskoslezský kraj, kde se počet návrhů na bankrot FOP zvýšil z 52 na 168, tedy o 223 %. Zvýšení o více než trojnásobek zaznamenal také Olomoucký kraj, kde počet návrhů na bankrot FOP vzrostl z 23 na 72, tedy o 213 %. Nejnižší nárůst zaznamenal naopak Zlínský kraj, kde se počet návrhů na bankrot FOP zvýšil pouze o 46 %, a dále Jihomoravský kraj, kde došlo k nárůstu o 70 %.

Počet návrhů na osobní bankrot vzrostl oproti květnu téměř na trojnásobek

V červnu bylo vyhlášeno 926 osobních bankrotů, o 341 méně než v květnu. Zároveň bylo podáno 2 227 návrhů na osobní bankrot, o 1 379 více než předchozí měsíc a nejvíce od konce roku 2013. „Počet návrhů na osobní bankrot se v červnu zvýšil na 2,5násobek květnového počtu. Důvodem je novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti na začátku června a která umožňuje oddlužení širší skupině obyvatel. Očekáváme, že vyšší počet podávaných návrhů na osobní bankrot ještě nějakou dobu přetrvá a následně se v řádu několika měsíců zvýší i počet vyhlašovaných osobních bankrotů,“ říká Věra Kameníčková.

Počet návrhů na osobní bankrot se v celé České republice sice meziměsíčně zvýšil v průměru o 163 %, v jednotlivých krajích ale panovaly značné rozdíly.Ve Zlínském kraji vzrostl počet návrhů na osobní bankrot téměř 4,5násobně, když se zvýšil z 34 na 150 návrhů. V Moravskoslezském kraji vzrostl počet návrhů na osobní bankrot o 249 %, když se zvýšil z 82 na 286 návrhů. Nejméně se počet návrhů zvýšil v Karlovarském kraji, a to o 65 %. Následoval Jihočeský kraj, kde počet návrhů na osobní bankrot vzrostl o 78 %.

Za posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 12 588 osobních bankrotů, o 571 méně než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 13 867 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 876 více. Počet osobních bankrotů se meziročně snížilo 4 % a počet návrhů na osobní bankrot se naopak o 13 % zvýšil.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhu na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau