CRIF: V červenci zbankrotovalo nejméně podnikatelů za posledních 5 let

3. 8. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Bankrot byl vyhlášen u 60 společností, 377 podnikatelů a 962 fyzických osob. V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 377 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 962 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 93 návrhů na bankrot obchodních společností, 489 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 001 návrh na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

V červenci roku 2018 bylo vyhlášeno o 2 bankroty obchodních společností (OS) více než v červnu, zatímco počet návrhů na bankrot OS se zvýšil o 12. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti červnu snížil o 108 a byl tak nejnižší za posledních 5 let, konkrétně od července 2013. Počet návrhů na bankrot FOP se snížil o 17 a šlo tak o druhý nejnižší měsíční počet návrhů tomto roce.

„Ekonomická situace je pro drobné podnikatele příznivá již delší dobu. Díky dlouhodobě rostoucí ekonomice, zvyšujícím se platům a téměř plné zaměstnanosti roste poptávka po jejich službách jak z řad firem, tak z řad obyvatel. To má následně vliv na pokles počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů i na celkový počet lidí, kteří své podnikání ukončí,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Od srpna 2017 do července 2018 bylo vyhlášeno 711 bankrotů obchodních společností, což je o 110 bankrotů (13 %) méně než v předchozím období. V posledních 12 měsících bylo zároveň vyhlášeno 5 646 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 1 062 méně než v předchozím období. Počet bankrotů FOP se meziročně snížil o 16 %. Po odpočtu oddlužení, které má stejné parametry jako osobní bankrot, se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně snížil dokonce o 46 % na 257 bankrotů oproti 479 bankrotům v předešlém období.

V červenci bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (15 bankrotů), průmyslu (13 bankrotů) a ve službách převážně pro podniky (10 bankrotů). Pouze jeden bankrot byl naopak vyhlášen v zemědělství a dobývání a dva ve stavebnictví.

Počet bankrotů obchodních společností za období posledních 12 měsíců se v uplynulém roce ve třech odvětvích zvýšil a v šesti snížil. Největší pokles bankrotů obchodních společností zaznamenalo odvětví nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (‑29 %) a stavebnictví (- 24 %). Naopak v ostatních službách se počet bankrotů zvýšil o 18 %, v ubytování a stravování o 8 % a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří o 3 %.

Z pohledu jednotlivých krajů se celkový počet bankrotů OS v období posledních 12 měsíců zvýšil pouze v Plzeňském kraji, a to o 57 %. V Pardubickém a Olomouckém kraji počet bankrotů obchodních společností meziročně stagnoval a v ostatních krajích se snížil. K největšímu poklesu počtu bankrotů došlo v Libereckém kraji (-57 %) a na Vysočině (-47 %). V těchto dvou krajích bylo také vyhlášeno nejméně bankrotů OS v přepočtu na jejich počet. Na 10 tisíc společností bylo na Liberecku vyhlášeno 8,1 bankrotu a na Vysočině 8,4 bankrotu. V celé ČR šlo v průměru o 14,9 bankrotu. Nejvíce bankrotů na 10 tisíc společností zaznamenal v uplynulých 12 měsících Královéhradecký kraj (31,3 bankrotu) a Plzeňský kraj (19,5 bankrotu).

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (719 bankrotů), v Ústeckém kraji (680 bankrotů) a ve Středočeském kraji (677 bankrotů). Nejméně naopak na Vysočině (209 bankrotů), na Zlínsku (213 bankrotů) a v Karlovarském kraji (222 bankrotů). V posledních 12 měsících se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) ve dvou krajích zvýšil a ve 12 snížil. K nárůstu došlo v Praze (+11 %) a v Jihomoravském kraji (+5 %). Nakopak největší pokles zaznamenal Královéhradecký kraj (‑32 %) a Karlovarský kraj (-31 %). Z pohledu počtu bankrotů FOP na 10 tisíc registrovaných podnikatelů na tom byl v uplynulých 12 měsících nejhůře Ústecký kraj s 49,5 bankrotu na 10 tisíc FOP, s odstupem následovaný Karlovarským krajem s 37,9 bankrotu. Naopak v Praze bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno 10,7 bankrotu na 10 tisíc FOP a ve Zlínském kraji 18,8.

Počet osobních bankrotů byl v červenci nejnižší v tomto roce

V červenci bylo vyhlášeno 962 osobních bankrotů, o 323 méně než v červnu a nejméně v tomto roce. Zároveň byl podán 1 001 návrh na osobní bankrot, tedy o 218 méně než v červnu a nejméně od září 2017, kdy byly žádosti o osobní bankrot ještě výrazně ovlivněny novelou insolvenčního zákona. „Počet vyhlášených osobních bankrotů je v letošním roce poměrně stabilní a pohybuje se většinou v rozmezí od tisíce do 1 200 bankrotů měsíčně. Předpokládáme, že tento počet se nebude v nejbližší budoucnosti výrazněji měnit,“ říká Věra Kameníčková s tím, že jednorázové výkyvy oběma směry však nelze vyloučit.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 12 722 osobních bankrotů, o 2 329 bankrotů, respektive o 15 % méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 13 047 návrhů na osobní bankrot, o 4 205 méně než v předešlém období. Počet návrhů na osobní bankrot se tak meziročně snížil o 24 %.

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů

Graf 3: Vývoj počtu osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau