CRIF: V červenci vzniklo 2 257 obchodních společností

27. 8. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Co do počtu nových společností šlo o nejsilnější červenec za posledních 10 let. V červenci tohoto roku vzniklo v České republice 2 257 obchodních společností, o 166 méně než v červnu. Přesto byl červenec letošním prvním měsícem od začátku vyhlášení nouzového stavu, ve kterém vzniklo více společností než ve stejném měsíci roku 2019. Letos v červenci zároveň zaniklo 1 311 obchodních společností, o 117 méně než v červnu. V červenci tak v České republice přibylo 946 společností. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet nově vzniklých společností byl v červenci překvapivě vysoký. Šlo o nejsilnější červenec z pohledu nově vzniklých společností za více než deset let,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF. Zároveň ale upozorňuje, že jde spíše o jednorázový výkyv. „Určitě nemůžeme čekat, že počet nově vznikajících společností se vrátí na rekordní hodnoty z roku 2017. Poslední tři roky jejich počet postupně klesal a tento trend bude pravděpodobně ještě nějakou dobu pokračovat,“ říká Věra Kameníčková.

To dokládá i fakt, že ve většině krajů v červenci vzniklo méně společností než před rokem. Výrazně více, než bylo v předešlých letech obvyklé, jich ale vzniklo třeba v Olomouckém kraji nebo v Libereckém kraji, ve kterém vzniklo téměř dvakrát více společností než v červenci 2019.

I když v červenci vzniklo více společností než před rokem, v některých sektorech se dále zvýraznil negativní trend z posledních let. Šlo například o obchod nebo ubytování a stravování. “V obchodu sice došlo ke zpomalení růstu počtu zanikajících společností a v ubytování a stravování byl počet zaniklých společností dokonce nižší než před rokem, ale v obou odvětvích zároveň vzniklo výrazně méně společností než v předešlých letech,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Nejvíce společností vzniklo v červenci v odvětví nakládání s nemovitostmi, zaniklo v obchodu

V červenci vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (311), v obchodu (237) a ve zpracovatelském průmyslu (132). Nejvíce společností zaniklo v obchodu (442), v odvětví nakládání s nemovitostmi (263) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (135).

Počet společností se dlouhodobě snižuje v obchodu, z krajů na Karlovarsku

Během posledních 12 měsíců vzniklo v České republice 28 135 společností a zaniklo jich 15 620. Na 10 zaniklých společností tak připadlo 18 nově vzniklých. Nejvyšší poměr nových firem vůči těm, které zanikly, byl v odvětví informační a komunikační činnosti, kde připadlo na 10 zaniklých společností 27 nových. Následovalo ubytování a stravování s 26 novými firmami na 10 zaniklých a doprava a skladování s 25. Naopak v obchodu vzniklo na 10 zaniklých společností jen 7 nových.

Z pohledu krajů se nejrychleji zvyšoval počet společností na Vysočině, kde vzniklo za posledních 12 měsíců 36 společností na každých 10 zaniklých. V Olomouckém a Pardubickém kraji šlo o 34 společností. Naopak na Karlovarsku vzniklo na každých 10 zaniklých společností pouze 8 nových.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých společností v letech 2017-2020

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet vzniklých a zaniklých společností v obchodu v letech 2017-2020

Zdroj: CRIF

Graf 3: Počet vzniklých a zaniklých společností v ubytování a stravování v letech 2017‑2020

Zdroj: CRIF