CRIF: V červenci výrazně ubylo osobních bankrotů i bankrotů fyzických osob podnikatelů

4. 8. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V červenci bylo v České republice vyhlášeno 50 bankrotů obchodních společností, 333 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 931 osobních bankrotů. Ve všech kategoriích šlo v kontextu letošního roku o podprůměrný počet. Zároveň bylo podáno 76 návrhů na bankrot obchodních společností, 352 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 013 návrhů na osobní bankrot. Ve všech případech jde o meziměsíční pokles. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou pravidelně provádí společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Červenec bychom mohli nazvat obdobím bankrotových prázdnin. V kategorii fyzických osob podnikatelů jde o zatím nejnižší počet bankrotů v porovnání s ostatními měsíci tohoto roku. Výrazně nízký byl také počet návrhů na bankrot u obchodních společností. Nižší počty jsou dány převážně letním obdobím, kdy bývá omezená pracovní doba na úřadech a běžných pracovních dnů je i díky svátkům méně,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet bankrotů obchodních společností se oproti červnu zvýšil o 3, i tak však šlo v kontextu roku o jeden ze slabších měsíců.  Počet návrhů na firemní bankrot se meziměsíčně snížil o 33. U fyzických osob podnikatelů se počet bankrotů meziměsíčně snížil o 162 a počet návrhů na bankrot o 133. Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že v červenci bývá obvykle vyhlášeno méně bankrotů než v ostatních měsících roku.

Dle obratu je největší společností s vyhlášeným bankrotem v červenci Urban Survival. Této společnosti v roce 2020 a 2021 sice rostly tržby, ale zejména rok 2021 skočil hlubokou ztrátou, kvůli čemuž měla záporný vlastní kapitál. Největší objem závazků měla společnost ke společníkům. Mezi největší společnosti, u kterých byl v červenci podán insolvenční návrh, patří společnost MSA, výrobce průmyslových armatur nebo Premiot Group podnikající s nemovitostmi.

Bankrotů z dlouhodobého pohledu ubývá

Za posledních 12 měsíců byl vyhlášen bankrot u celkem 676 obchodních společností, o 45 méně než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 1 041 návrhů na firemní bankrot, pouze o 8 méně než v předchozích 12 měsísích. Oproti předchozímu období se také v posledních 12 měsících snížil počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, a to o 837 na 4 913. Insolvenčních návrhů bylo na fyzické osoby podnikatele v posledních 12 měsících podáno 5 212, o 722 méně.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červenci vyhlášeno v Praze (22) a v Jihomoravském kraji (5). Naopak žádný firemní bankrot nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji. Na 10 tisíc aktivních firem připadlo v posledních 12 měsících nejvíce bankrotů v Ústeckém a Pardubickém kraji (shodně 20). V rámci odvětví bylo v červenci nejvíce bankrotů vyhlášeno v odvětví obchodu (16), profesních vědeckých a technických činnostech a stavebnictví (shodně 8). Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních firem v posledních 12 měsících připadlo v odvětví dopravy a skladování (29) a ubytování a stravování (22).

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů zaznamenal Moravskoslezský kraj (46), Praha (40) a Středočeský kraj (33). Nejvíce bankrotů na 10 tisíc fyzických osob podnikatelů v posledních 12 měsících bylo vyhlášeno v Ústeckém (87) a Karlovarském kraji (79). Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů zaznamenalo odvětví stavebnictví (126), obchodu (88) a zpracovatelském průmyslu (62). V posledních 12 měsících na 10 tisíc aktivních podnikatelů zbankrotovalo nejvíce v dopravě a skladování (55) a stavebnictví (42).

V červenci zbankrotovalo nejméně lidí od ledna

V červenci bylo v České republice vyhlášeno 931 osobních bankrotů, o 354 méně než v červnu. Jde po lednu letos o teprve druhý měsíc, kdy zbankrotovalo méně než tisíc obyvatel. Počet návrhů na osobní bankrot se rovněž snížil, bylo jich podáno 1 013, o 248 méně než v červnu.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červenci vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (157), v Ústeckém kraji (131) a ve Středočeském kraji (93). Nejméně naopak v Karlovarském (22) a Zlínském kraji (31).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 12 524 osobních bankrotů, to je o 1 889 (-13 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 13 153 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 1 540 méně (-10 %).

V průměru bylo v Česku vyhlášeno 12 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém kraji (20) a v Karlovarském a Moravskoslezském kraji (shodně 17). Nejméně naopak v Praze, na Vysočině a ve Zlínském kraji (shodně 8).

Graf 1: Bankroty obchodních společností 2021 – 2023

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty fyzických osob podnikatelů 2021 – 2023

Graf 3: Osobní bankroty 2021 – 2023

Zdroj: CRIF