CRIF: V červenci bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů lidí a podnikatelů v historii

6. 8. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet osobních bankrotů a bankrotů fyzických osob podnikatelů vzrostl po účinnosti novely insolvenčního zákona na dvojnásobek. V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, 915 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 102 osobních bankrotů. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů a osobních bankrotů byl nejvyšší za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008. V červenci bylo zároveň podáno 102 návrhů na bankrot obchodních společností, 1 100 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 2 653 návrhů na osobní bankrot. Počet návrhů na osobní bankrot byl rovněž nejvyšší v historii. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti červnu zvýšil o 22 a počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o 10. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se zvýšil o 495 a vzrostl tak více než dvojnásobně, zatímco počet návrhů na bankrot FOP se zvýšil o 168. Počet bankrotů FOP byl v červenci vůbec nejvyšší v historii a počet návrhů na jejich bankrot byl druhý nejvyšší v historii.

„V červencovém počtu vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů se již projevily dopady novely insolvenčního zákona, která nastavila mírnější podmínky pro oddlužení fyzických osob. Většina bankrotů podnikatelů totiž probíhá formou oddlužení, tedy stejně jako osobní bankrot,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejmenší poměr bankrotů vůči počtu společností je dlouhodobě v Jihočeském kraji

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červnu vyhlášeno v Praze (17 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (9 bankrotů). Naopak žádný bankrot OS nebyl zaznamenán na Vysočině a v Libereckém kraji.

V uplynulých 12 měsících bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (248 bankrotů), v Jihomoravském kraji (86 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (69 bankrotů). Počet bankrotů na 10 tisíc OS se sídlem v daném kraji byl v uplynulých 12 měsících nejvyšší v Moravskoslezském kraji (19 bankrotů), v Plzeňském kraji (18,9 bankrotu) a v Karlovarském kraji (18,3 bankrotu). Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc OS byl naopak vyhlášen v Jihočeském kraji (8 bankrotů), ve Středočeském kraji (10 bankrotů) a ve Zlínském kraji (10,2 bankrotu). Celostátní průměr činil 13 bankrotů na 10 tisíc registrovaných OS.

Bankroty nejvíce ohrožují firmy ve zpracovatelském průmyslu a v dopravě a skladování

V červenci bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (15) a ve zpracovatelském průmyslu (14). Nejméně jich z pohledu hlavních odvětví bylo vyhlášeno v profesních, vědeckých a technických činnostech a v nakládání s nemovitostmi (shodně po 2 bankrotech). V uplynulých 12 měsících bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno rovněž v obchodu a ve zpracovatelském průmyslu, ve kterém bylo vyhlášeno také nejvíce bankrotů v přepočtu na 10 tisíc společností. Konkrétně šlo o 23,7 bankrotu. Následovala doprava a skladování s 23,3 bankrotu na 10 tisíc společností. Naopak v nakládání s nemovitostmi bylo vyhlášeno na stejný počet firem pouze 5,8 bankrotu a v profesních, vědeckých a technických činnostech potom 7,6 bankrotu.

Bankroty podnikatelů byly nejčastější na Ústecku a v Moravskoslezském kraji

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v červenci vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (139 bankrotů) a v Ústeckém kraji (138 bankrotů). Nejméně naopak na Vysočině (29 bankrotů) a ve Zlínském kraji (31 bankrotů). V těchto 4 krajích přitom bylo vyhlášeno také nejvíce, respektive nejméně bankrotů v období posledních 12 měsíců. Počet bankrotů podnikatelů se meziročně ve 4 krajích snížil a v 9 se zvýšil nebo stagnoval. Největší pokles zaznamenal Jihomoravský kraj (‑22 %) a Středočeský kraj (-15 %). Naopak největší nárůst zaznamenal Královéhradecký kraj (23 %) a Ústecký kraj (12 %).

Počet osobních bankrotů vzrostl na dvojnásobek a byl nejvyšší v historii

V červenci bylo vyhlášeno 2 102 osobních bankrotů, o 1 176 více než v červnu a vůbec nejvíce v historii. Zároveň bylo podáno 2 653 návrhů na osobní bankrot, o 441 více než předchozí měsíc a o 1 805 více než v květnu, tedy poslední měsíc před účinností novely insolvenčního zákona. Počet návrhů na osobní bankrot tak byl také nejvyšší v dosavadní historii. „Během července se naplno projevily dopady novely insolvenčního zákona. Počet vyhlášených osobních bankrotů koresponduje s výrazným zvýšením počtu návrhů na osobní bankrot, který jsme zaznamenali během června. Vzhledem k pokračujícímu růstu počtu podaných návrhů očekáváme v dalších měsících  podobně vysoký počet osobních bankrotů, případně i vyšší. J,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červenci vyhlášeno v Ústeckém kraji (296), v Moravskoslezském kraji (257) a ve Středočeském kraji (218). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (71), na Vysočině (89) a ve Zlínském kraji (90).

Za posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 13 696 osobních bankrotů, o 985 více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 15 506 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 2 633 více. Počet osobních bankrotů se meziročně zvýšil o 8 %, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil dokonce o 20 %.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhu na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau