CRIF: Úspory lidí a firem od začátku pandemie vzrostly o půl bilionu korun

13. 5. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Úspory firem, živnostníků a domácností v České republice přesáhly na konci letošního prvního čtvrtletí částku 4,3 bilionu korun. Od konce února 2020 tak objem úspor v české ekonomice vzrostl o 499 miliard korun. Největší měrou se na tomto nárůstu podílely domácnosti, jejichž úspory se zvýšily o 364 miliard korun. Úspory firem se zvýšily o 117 miliard a úspory živnostníků o 19 miliard korun. Zatímco v průběhu roku 2020 rostly úspory u všech skupin, letos je situace jiná. Domácnosti v prvním čtvrtletí zvýšily své úspory o rekordních 100 miliard korun, ale objem úspor živnostníků i firem mírně klesl. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které provedla na základě dat České národní banky a portálu www.informaceofirmach.cz.

„Nárůst úspor domácností byl během letošního prvního čtvrtletí ještě vyšší než ve druhém čtvrtletí roku 2020, kdy se zvýšil o necelých 92 miliard korun. Obě období mají společné to, že lidé měli omezené možnosti, jak své vydělané peníze utratit. Letos navíc hrálo roli také zrušení superhrubé mzdy, díky kterému se zaměstnancům zvýšila čistá mzda,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Naopak úspory živnostníků a firem v prvním čtvrtletí mírně klesly, především kvůli výraznému poklesu během března. Ještě v lednu se objem úspor zvýšil u všech skupin, v únoru se poprvé snížil mezi živnostníky a v březnu se k dalšímu poklesu úspor živnostníků přidal i pokles úspor firem. Dohromady se tak během prvního čtvrtletí úspory živnostníků snížily o 721 milionů korun a úspory firem o 2,4 miliardy korun. „I když to není na první pohled zřejmé, úspory živnostníků se během února a března snížily poměrně výrazně. Za pouhé dva měsíce klesly o 10 miliard korun a dostaly se na úroveň z konce listopadu. Zároveň se výrazně zhoršila jejich schopnost splácet úvěry. Ukazuje se tak, že současná situace se pro řadu z nich zhoršuje,“ upozorňuje Věra Kameníčková.

Platební morálka se zhoršuje především mezi živnostníky

Podíl nesplácených úvěrů se mezi živnostníky zvyšuje už pátý měsíc v řadě. Ke konci března činil objem nesplácených úvěrů už 6,9 % z celkového objemu jejich bankovních úvěrů. Ještě koncem října šlo přitom o 4,6 %. „Splácení úvěrů  se zhoršuje postupně od konce října, kdy bylo ukončeno úvěrové moratiorium. Hůře splácejí nejen živnostníci, ale i firmy a domácnosti. Lidé se zpožďují se splátkami  především u spotřebitelských úvěrů, naopak hypotéky splácejí víceméně stále dobře,“ říká Věra Kameníčková. Objem nesplácených úvěrů na celkovém dluhu vzrostl od konce října u hypoték o desetinu, u firemních úvěrů o čtvrtinu, u spotřebitelských úvěrů domácností o třetinu a mezi živnostníky dokonce o polovinu.

Objem úvěrů stagnuje, zvyšuje se především u domácností, a to hlavně kvůli hypotékám

Zatímco objem nesplácených úvěrů roste, objem dluhu firem, živnostníků a domácností spíše stagnuje. Od konce prvního čtvrtletí 2020 do konce letošního prvního čtvrtltetí se objem firemních úvěrů snížil o 2 %, objem úvěrů pro živnostníky o 2 % vzrostl a objem úvěrů domácnostem vzrostl o 7 %. V průběhu letošního prvního čtvrtletí objem úvěrů pro domácnosti vzrostl o 28 miliard (2 %), u firemních úvěrů o 13 miliard (1 %), zatímco u úvěrů pro živnostníky se o 337 milionů (1 %) snížil. „Úvěrovou aktivitu v současnosti jednoznačně táhnou úvěry na bydlení. Firmy ani živnostníci nemají na jedné straně chuť pouštět se do výrazných investic financovaných úvěry, na druhou stranu jsou jejich žádosti bankami posuzovány mnohem přísněji než dříve,“ říká Věra Kameníčková s tím, že neochota k výraznějšímu zadlužení v kombinaci s přísnějším posuzováním se odráží i v kategorii spotřebitelských úvěrů pro domácnosti.

Graf 1: Vklady a úvěry podniků

Zdroj: CRIF

Graf 2: Vklady a úvěry domácností

Zdroj: CRIF

Graf 3: Podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu úvěrů

Zdroj: CRIF