CRIF: Téměř desetina začínajících podnikatelů u nás jsou Ukrajinci, nejčastěji směřují do stavebnictví

31. 10. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Za první tři čtvrtletí začalo v České republice podnikat 55 tisíc lidí, přičemž 9 %, tedy 4 904, jich má ukrajinskou národnost. Před začátkem války přitom Ukrajinci tvořili zhruba 1-2 % začínajících podnikatelů (FOP). Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Dle aktuálních informací je v Česku zhruba o 360 tisíc více Ukrajinců než před válkou, takže je logické, že se mnoho z nich rozhodne vstoupit do podnikání. Letos zatím ke konci třetího čtvrtletí začalo podnikat 4 904 Ukrajinců, tedy zhruba 545 za měsíc. Předpokládám proto, že letošek překoná minulý rok, kdy zde začínalo podnikat průměrně 476 Ukrajinců měsíčně, za celý rok celkem 5 709,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF Czech Credit Bureau.

Ukrajinci podnikají hlavně v Praze

Nejvíce Ukrajinců začalo od začátku roku ke konci září podnikat v Praze, konkrétně 1 733, přičemž tento počet tvořil 19 % ze všech začínajících fyzických osob podnikatelů v této lokalitě a 35 % ze všech začínajících ukrajinských podnikatelů. Celkem 625 Ukrajinců pak začalo podnikat v Ústeckém a 432 v Jihomoravském kraji. Rozdělení nových podnikatelů ukrajinské národnosti je rovnoměrnější než v minulosti. Výrazně se snížil podíl Prahy a z části i Ústeckého kraje a naopak se zvýšil podíl Zlínského a Olomouckého kraje.

Čtvrtina nových podnikatelů ve stavebnictví je ukrajinské národnosti

V rámci odvětví je již dlouhodobě mezi Ukrajinci na prvních příčkách stavebnictví. Letos od ledna do konce září začalo ve stavebnictví podnikat 1 919 Ukrajinců, kteří tvořili 25% podíl na všech nových FOP v tomto odvětví. Z celkového počtu nových FOP ukrajinské národnosti jich 39 % začalo podnikat právě ve stavebnictví. „Stavebnictví je dlouhodobě odvětví, ve kterém u nás Ukrajinci nacházejí uplatnění. Jedná se o jedno z několika odvětví, která nevyžadují dokonalou znalost místního jazyka, takže je možné v něm začít podnikat hned po příjezdu do cizí země,“ říká Věra Kameníčková.

Ještě větší podíl, konkrétně 29 %, na nových FOP tvořili letos v prvních třech čtvrtletích Ukrajinci v odvětví vodního hospodářství, kde ale běžně začíná podnikat poměrně málo lidí, takže i nižší počty mohou procentuální podíl výrazně navýšit. Celkem v tomto oboru letos začalo podnikat 124 lidí, přičemž 36 z nich má ukrajinskou národnost.

V absolutních číslech začalo nejvíce Ukrajinců hned po stavebnictví podnikat ve zpracovatelském průmyslu, celkem 922, tedy 19 % z celkového počtu nových podnikatelů ukrajinské národnosti.

Začínající ukrajinští podnikatelé jsou starší

Zhruba třetinu (35 %) začínajících ukrajinských podnikatelů v Česku tvoří lidé ve věku 18 až 30 let, další třetinu (36 %) pak věková skupina 31 až 40 let. Pouze 1 % jsou lidé ve věku 61 let a starší. Celkově v České republice tvoří polovinu (51 %) všech začínajících podnikatelů lidé ve věku 18 až 30 let. „Je to pochopitelné, protože Ukrajinci zde po vypuknutí války přicházejí v různých fázích života, a i když si u nás založili živnostenský list například ve svých 40 letech, neznamená to, že jej neměli už dříve ve své zemi, svou roli hraje i zapojení mladších ročníků do ukrajinské armády “ zakončuje Věra Kameníčková.

Zdroj: CRIF

Zdroj: CRIF  

Zdroj: CRIF

Zdroj: CRIF