CRIF: Společnosti většinově vlastněné obcemi v Česku zaměstnávají přes 50 tisíc lidí

17. 12. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Nejčastěji se věnují  teplárenství, správě lesů, odpadnímu hospodářství a správě obecních nemovitostí. V České republice v současnosti existuje 993 společností, které jsou zcela nebo z větší části vlastněné českými obcemi. Ve většině z nich drží obce 100% majetkový podíl, v necelé desetině potom většinový podíl. Obecní společnosti zaměstnávají více než 50 tisíc lidí, jejich základní kapitál dosahuje téměř 109 miliard korun a souhrnný roční obrat přesahuje 70 miliard korun. Nejčastěji podnikají v teplárenství, lesnictví a zemědělství nebo v odpadním hospodářství. Necelá pětina má formu akciové společnosti, většinou však jde o společnosti s ručením omezeným. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zvěřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

„Obce mohou služby pro obyvatelstvo zajišťovat různými způsoby, ať už jde o přímé poskytování služeb, jejich zajištění pomocí příspěvkové organizace, nákupem od soukromého sektoru nebo právě pomocí vlastních obchodních společností.. Zaměření obecních společností je různorodé. Nejčastěji se obecní společnosti věnují teplárenství, správě lesů, odpadnímu hospodářství a správě obecních nemovitostí. Časté jsou také obecní vodárny nebo skládky komunálního odpadu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že menší obce se často k provozování obecních společností spojují. Existují i obecní společnosti, které vlastní deset a více obcí. Obce se nejčastěji sdružují ke společnému provozování vodovodů a kanalizací a skládek.

Teplárenství se věnuje 16 % obecních společností, 13 % se potom zabývá lesnictvím, odpadnímu hospodářství se věnuje 11 % a stejné procento se zabývá správou obecních nemovitostí. Největší obecní společnosti se však zabývají dopravou. Dopravních podniků a provozovatelů lanovek a vleků je mezi obecními společnostmi pouze 46, tedy 5 % celkového počtu. Jejich základní kapitál ale tvoří 41 % veškerého základního kapitálu obecních společností. Mezi 15 největšími obecními zaměstnavateli je 7 dopravních podniků, 4 nemocnice či lázně, 2 firmy zabývající se skládkováním odpadu, teplárna a vodárna. Právě vodárny patří po dopravních podnicích mezi firmy s největším základním kapitálem. Co do počtu tvoří vodárny 9 % obecních společností, na jejich základním kapitálu se však podílí 16 %.

Zdaleka největším obecním zaměstnavatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, který zaměstnává téměř 11 tisíc lidí. Následuje Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava a Pražské služby. Pražský dopravní podnik také patří k nejziskovějším obecním společnostem. „Zisková je přibližně třetina obecních společnosti. Desetina je ztrátová a nadpoloviční většina buď nevykazuje ani zisk, ani ztrátu, nebo u nich ziskovost nelze zjistit,“ doplňuje Věra Kameníčková.

Nejvíce obecních společností, ve kterých má obec 100% nebo rozhodující majetkový podíl, vlastní Ostrava, konkrétně 16. Následuje Praha s 15 obecními společnostmi, Brno se 13 a Zlín, který má 10 společností.

Obecní společnosti provozují kabelové televize, restaurace i hotely

Kromě zajištění základních služeb a správy majetku se obecní společnosti věnují řadě jiných činností včetně provozu restaurací, penzionů a hotelů. Některé obce pro své občany zjišťují také kabelovoui televizí. Několik obcí se také věnuje výrobě nápojů. V jejich rámci převládají obecní pálenice. Největší obecní společností je v tomto segmentu Měšťanský pivovar Strakonice, který zaměstnává vyšší desítky lidí.

Necelé dvě třetiny obecních firem vznikly před rokem 2004

Nejvíce obecních společností vzniklo v prvních letech po rozdělení Československa. Celá třetina obecních společností vznikla v letech 1994-1998, dalších 24 % vzniklo mezi lety 1999-2003. Mezi lety 2004-2008 vzniklo 15 % obecních společností, pětina potom vznikla v posledních deseti letech a necelá desetina naopak vznikla ještě před rokem 1993.

Tabulka 1: Největší obecní společnosti a holdingy podle kategorie obratu

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Tabulka 2: Největší obecní společnosti a holdingy podle počtu zaměstnanců

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau