CRIF: Rusové jsou nejčastějšími zahraničními majiteli firem v Česku

20. 4. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Ruského majitele má 13 tisíc společností, jejich základní kapitál se pohybuje kolem 7 miliard korun. V České republice je aktuálně zaregistrováno 13 337 subjektů, které mají ruského vlastníka. Rusové jsou tak nejčastějšími zahraničními vlastníky českých společností. Následují Slováci, Ukrajinci a Němci. Z celkového počtu téměř 550 tisíc společností, které jsou v Česku registrované, má ruské majitele 2,5 % firem. Ve většině krajů nedosahuje jejich podíl ani 1 %, ale například na Karlovarsku a Ústecku tvoří přibližně 7 % všech subjektů, které jsou zde registrované. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet subjektů s ruskými majiteli je v Česku poměrně stabilní. Nejvíce jich bylo registrováno v roce 2015, a to 13 818. Poté se jejich počet až do roku 2018 mírně snižoval a následně se opět nepatrně zvýšil. Více než 8 tisíc společností s ruskými majiteli nemá žádné zaměstnance. Další čtyři tisíce společností zaměstnávají mezi 1 a 5 lidmi. „Většina firem s ruskými majiteli se řadí mezi malé společnosti nebo nejsou aktivní. Zajímavé je, že mezi firmami s ruskými majiteli najdeme výrazně více těch, které oficiálně nevykazují žádný obrat. Zatímco mezi všemi registrovanými společnostmi v Česku obrat nevykazuje 42 % firem, u těch s ruskými majiteli je to 71 %. Řada těchto firem tak působí spíše jako prázdné schránky. To se ukazuje i na síle ruského kapitálu v Česku. V roce 2018, kdy jsme se na strukturu zahraničních vlastníků dívali podrobněji, měly všechny tyto společnosti souhrnný základní kapitál ve výši 7 miliard korun. Ruský kapitál tak byl v Česku až na 20. místě,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, pomocí které CRIF poskytuje ucelené datové přehledy o finančním zdraví českých, slovenských a dalších zahraničních firem. Zároveň ale dodává, že část ruského kapitálu může být skrytá za společnostmi z daňových rájů. I tak ale v Česku najdeme několik společností s ruskými vlastníky a s miliardovými obraty nebo se stovkami zaměstnanců. Největší společností je kunovický výrobce letadel Aircraft Industries, jehož obrat přesahuje 1,5 miliardy korun a která zaměstnává více než tisíc lidí.

Společnosti s ruskými majiteli podnikají častěji na Karlovarsku, Ústecku či v Praze

Společnosti s ruským vlastníkem podnikají v Česku nejčastěji v obchodu, kde jich působí 4 821 (36 %). Dále potom v oblasti nemovitostí, kde jich je 4 285 (32 %) a v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde je registrováno 1 448 společností (11 %) s ruskými majiteli. Největší podíl mají tyto společnosti v odvětví nakládání s nemovitostmi, kde tvoří 5,3 % všech společností v oboru. Následuje obchod se 3,4 % a ostatní činnosti s 2,4 %.

Co se týče krajů, mají tyto společnosti výrazné zastoupení na Karlovarsku, kde tvoří 7,4 % všech registrovaných společností, na Ústecku (6,6 %) a také v Praze, kde jde o 4 % zdejších firem. V dalších krajích jejich podíl většinou nepřesahuje 1 %.

Rusové jsou čtvrtou největší menšinou v ČR, trvalý pobyt jich zde má 38 tisíc

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se počet občanů Ruské federace s trvalým pobytem v České republice v uplynulých letech mírně zvyšoval. V roce 2014 šlo o 34,5 tisíce lidí, zatímco v roce 2018 a 2019 to bylo 38 tisíc. Rusové jsou tak v Česku čtvrtou nejpočetnější skupinou cizinců. Na prvním místě byli v roce 2019, ze kterého jsou poslední data ČSÚ, občané Ukrajiny, z nichž mělo v Česku trvalých pobyt 145 tisíc lidí. Následovali Slováci se 121 tisíci a občané Vietnamu, kterých bylo v Česku zaregistrováno k trvalému pobytu 62 tisíc.

Nejvíce občanů Ruské federace, téměř 24 tisíc, bydlí v Praze. Následuje Středočeský kraj se 4,5 tisíci a Jihomoravský kraj s 2,5 tisíci. Největší podíl na počtu obyvatel mají Rusové opět v Praze (1,8 %), Následují Karlovy Vary s 1,4 % obyvatel a okres Praha-západ s 1 %.

Pokud srovnáme počet ruských společností v České republice s počtem lidí, kteří zde mají trvalý pobyt, patří Rusové v rámci hlavních národnostních menšin k těm nejaktivnějším. Na jednu společnost s ruským vlastníkem v Česku připadají tři obyvatelé Ruské federace s trvalým pobytem.

Tabulka 1: Počet firem s ruským vlastníkem a jejich podíly v jednotlivých krajích

Zdroj: CRIF

Tabulka 2: Největší společnosti s ruskými vlastníky z pohledu obratu

Zdroj: CRIF

Tabulka 3: Největší společnosti s ruskými vlastníky z pohledu počtu zaměstnanců

Zdroj: CRIF