CRIF: Podniky šetří, jejich úspory převyšují dluhy o 120 miliard korun, nejvíce v historii

13. 10. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Objem vkladů nefinančních podniků u českých bank činil ke konci letošního srpna 1 277 miliard korun, tedy o 5 % více než na začátku roku. Výše jejich úvěrů se potom od začátku roku zvýšila na 1 157 miliard, tedy o 3 %. Podniky tak měly naspořeno o 120 miliard více, než byl objem jejich zadlužení, což je nejvyšší rozdíl v historii České republiky. Výrazný nárůst zaznamenaly úspory živnostníků, které od začátku roku vzrostly o 11 % na 185 miliard, zatímco objem jejich dluhů stagnoval na 47 miliardách. Objem úspor českých domácností od začátku roku vzrostl o 6 % a na konci srpna překonal hranici 3 bilionů korun. Stejně rychle vzrostlo zadlužení domácností, které ke konci léta činilo 1 928 miliard korun. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které provedla na základě dat České národní banky a portálu www.informaceofirmach.cz.

Od začátku roku do konce srpna si české nefinanční podniky u bank uložily 59 miliard korun a zároveň měly půjčeno o 34 miliard více než na začátku roku. Rozdíl mezi úsporami a úvěry se tak zvýšil na 120 miliard. „Ještě minulý rok v červnu byl přitom objem podnikových úvěrů vyšší než jejich úspory. Poslední dva roky jsou specifické pomalým růstem či stagnací objemu úvěrů a zvyšováním úložek, znatelný je tento trend hlavně u živnostníků, kteří během 8 měsíců své úspory zvýšili o 11 %, zatímco jejich zadlužení zůstává téměř neměnné. Důvodem je zde kromě strachu se zadlužit v ekonomicky nejistém období i přísnost bank, kde je nyní složitější splnit kritéria pro čerpání úvěru,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

U podniků i živnostníků se v prvních osmi měsících roku mírně zvýšil objem nesplácených úvěrů. Zatímco na začátku roku nesplácely podniky 4,15 % svých dluhů, na konci srpna to bylo již 4,24 %. U živnostníků se ve stejném období jednalo o navýšení z 6,12 % na 6,85 %. Výrazněji přitom objem nesplácených úvěrů po splatnosti rostl v prvních měsících roku.

Češi mají u bank uloženy 3 biliony korun

Významnou hranici překročil v srpnu také objem vkladů domácností, který se od začátku roku do konce srpna zvýšil o 178 miliard a lehce tak překročil 3 biliony korun. V průměru tak na každého obyvatele ČR připadala ke konci srpna úložka ve výši 280 tisíc korun, což je téměř o 27 tisíc více než o rok dříve. „V souvislosti s diskuzemi o tom, zda lze aktuální vysoké inflaci čelit zvyšováním úrokových sazeb, je vhodné si připomenout, že domácnosti mají u bank uloženo enormní množství peněz. Pokud by začali mít lidé pocit, že vysoká inflace je novým normálem, mohli by začít část z těchto úspor utrácet v ekonomice, a tím dále přiživovat růst cen,“ upozorňuje Věra Kameníčková s tím, že jde o jeden z aspektů, který je v diskuzích o inflaci potřeba brát v potaz.

Stejně jako vklady, také zadlužení domácností se od začátku roku zvýšilo o 6 %, tedy o 112 miliard, na celkových 1 928 miliard korun. „Zadlužení navyšují zejména úvěry na bydlení. Vzhledem k stále nízkým, ale postupně narůstajícím úrokovým sazbám hypoték a rychle se zvyšujícím cenám nemovitostí si lidé nyní často pořizují hypoteční úvěry na nákup nemovitostí v obavě, že později si to nebudou moci dovolit,“ komentuje Věra Kameníčková. K rychlejšímu nárůstu objemu úvěrů  docházelo zejména od května, kdy se začala uvolňovat protipandemická opatření. Objem úvěrů na bydlení na konci srpna tvořil 1 535 miliard korun, objem úvěrů na spotřebu pak 274 miliard a zbytek tvořily ostatní typy úvěrů.

Domácnosti dobře splácejí hypotéky, u spotřebních úvěrů se platební morálka zhoršuje

Ke konci srpna domácnosti nesplácely celkem 1,73 % objemu svých úvěrů, podobně tomu bylo i na začátku tohoto roku. V porovnání se srpnem loňského roku, kdy domácnosti nesplácely 1,59 % objemu svých úvěrů, však jde o mírný nárůst. Situaci zhoršují nesplácené úvěry na spotřebu, jejichž podíl vzrostl za rok o více než jeden procentní bod na 5,29 %. Naopak úvěry na bydlení splácely domácnosti lépe než loni, ke konci srpna nebylo spláceno 1 % celkového objemu těchto úvěrů.

Graf 1: Vklady a úvěry nefinančních podniků leden 2020 – srpen 2021 (v mld Kč)

Zdroj: Česká národní banka

Graf 2: Vklady a úvěry FOP leden 2020 – srpen 2021 (v mld Kč)

Zdroj: Česká národní banka

Graf 3: Vklady a úvěry domácností leden 2020 – srpen 2021 (v mld Kč)

Zdroj: Česká národní banka