CRIF: Počet návrhů na firemní bankrot výrazně roste

5. 11. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V říjnu byl jejich počet o pětinu vyšší než v září a dvakrát vyšší než v červenci. V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno 37 bankrotů obchodních společností, 580 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 303 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 109 návrhů na bankrot obchodních společností, 608 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 511 návrhů na osobní bankrot. Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl nejvyšší od května minulého roku. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností se v říjnu vyšplhal na tříletá maxima. Oproti září byl vyšší o 16 návrhů, tedy o 17 %, a oproti červenci se zvýšil dokonce na dvojnásobek. Od července 2017, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona omezující podávání šikanózních insolvenčních návrhů, jde o třetí nejvyšší počet návrhů na firemní bankrot. Více návrhů bylo od té doby podáno pouze loni v květnu (110) a v říjnu roku 2017 (111). „Ve vysokém počtu insolvenčních návrhů hraje roli několik faktorů. Jedním z nich je konec mimořádné ochrany dlužníků z konce srpna, který se projevil už v září. Dalším důvodem jsou nová omezení ekonomiky v důsledku zhoršené epidemiologické situace, která mohou být pro některé společnosti zasažené jarním propadem ekonomiky pomyslnou poslední kapkou,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Počet firemních bankrotů výrazněji vzroste pravděpodobně až v příštím roce

I přes vysoký počet návrhů na bankrot obchodních společnosti, které byly podány v průběhu září a října, byl v říjnu počet vyhlášených firemních bankrotů třetí nejnižší od roku 2008, kdy začal platit stávající insolvenční zákon. Oproti září se snížil o třetinu, konkrétně o 19 bankrotů. Důvodem je vyhlášení nouzového stavu a související omezení provozní doby státních úřadů včetně soudů. „Podobný propad v počtu vyhlášených bankrotů obchodních společností jsme zaznamenali také v průběhu jarního uzavření ekonomiky. Po skončení nouzového stavu přitom počet vyhlášených firemních bankrotů skokově vzrostl. Podobnou situaci můžeme tedy očekávat i nyní. Vzhledem k tomu, že nouzový stav potrvá minimálně do 20. listopadu, je pravděpodobné, že současný vysoký počet insolvenčních návrhů se do počtu bankrotů naplno promítne až začátkem příštího roku,“ říká Věra Kameníčková.

Počet bankrotů podnikatelů i počet návrhů na jejich bankrot se v říjnu snížil

U bankrotů fyzických podnikatelů (FOP) byl říjnový vývoj trochu odlišný. Počet bankrotů se oproti září snížil o 61, tedy o desetinu. Počet návrhů na bankrot FOP se snížil také o desetinu, konkrétně o 65 návrhů. „Bankroty podnikatelů probíhají nejčastěji formou oddlužení fyzických osob, tedy stejně jako osobní bankroty. Na další vývoj jejich počtu tak bude mít vliv především stav ekonomiky, pomoc státu a konkrétní situace jednotlivých podnikatelů,“ říká Věra Kameníčková s tím, že ukončení mimořádné ochrany dlužníků se v počtu bankrotů podnikatelů dosud výrazně neprojevilo.

Počet osobních bankrotů byl druhý nejnižší od začátku roku

V říjnu bylo vyhlášeno 1 303 osobních bankrotů a podáno 1 511 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti září snížil o 191, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil
o 45 návrhů. „Počet návrhů na osobní bankrot i počet osobních bankrotů se v posledních měsících pohybuje stabilně okolo hranice 1 400 měsíčně, což je výrazně méně než před jarním uzavřením ekonomiky. Jedním z důvodů může být fakt, že někteří dlužníci kvůli ztrátě zaměstnání na oddlužení nedosáhnou, ztížený je i přístup dlužníků k organizacím, které jsou oprávněny připravit návrh na osobní bankrot,“ říká Věra Kameníčková. V dalších měsících se však bude počet návrhů na osobní bankrot pravděpodobně zvyšovat. Při zhoršené ekonomické situaci se totiž na druhé straně zvýší počet lidí, kteří budou muset své předlužení řešit právě žádostí o osobní bankrot.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau