CRIF: Počet návrhů na firemní bankrot se v listopadu oproti říjnu zvýšil o třetinu

10. 12. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V listopadu bylo v České republice vyhlášeno 69 bankrotů obchodních společností, 530 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 297 osobních bankrotů. Zároveň bylo v listopadu podáno 106 návrhů na bankrot obchodních společností, 540 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 325 návrhů na osobní bankrot. Ve všech třech kategoriích byl počet insolvenčních návrhů vyšší než v říjnu, v případě firem vzrostl dokonce o 36 %. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností se oproti říjnu zvýšil o 28 a poprvé od března se dostal přes hranici 100 návrhů, u fyzických osob podnikatelů se potom zvýšil o 46 návrhů. Co se týče samotných bankrotů, ten se u obchodních společností oproti říjnu snížil o dva bankroty. U podnikatelů se potom zvýšil o 33. „Listopadový nárůst počtu insolvenčních návrhů u obchodních společností může být částečně kompenzací nízkého počtu těchto návrhů v říjnu. Dlouhodobě však platí, že počet návrhů na bankrot společností i počet bankrotů postupně roste. Už v listopadu byl například jejich letošní počet vyšší než za celý uplynulý rok. Vzhledem k vyšším cenám úvěrů v dalších letech i rostoucím cenám všech vstupů, nedostatku na trhu práce přitom není pravděpodobné, že by se v dalším roce začal snižovat, spíše naopak,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 721 bankrotů obchodních společností, což je o 98 bankrotů (16 %) více než v předchozím období. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo vyhlášeno 6 273, o 1 312, tedy o 17 %, méně než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 1 070 návrhů na bankrot společností, o 133 návrhů (14 %) více než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 6 330 návrhů na bankrot podnikatelů, o 1 450 návrhů (o 19 %) méně než v předchozím období.

Bankroty obchodních společností podle sektorů a krajů

V listopadu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (16) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (11). V posledních 12 měsících byl nejvyšší také v obchodu (170) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (102).

V průměru bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno 13,4 bankrotu na 10 tisíc registrovaných společností. V dopravě a skladování to však bylo téměř třikrát více, konkrétně 33,5 bankrotu na 10 tisíc společností. Následovaly administrativní činnosti (28,7 bankrotu) a ubytování a stravování (24,8 bankrotu).

V rámci krajů bylo v listopadu nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (31) a v Jihomoravském kraji (7). Naopak žádný bankrot nebyl vyhlášen v Karlovarském kraji, v Libereckém kraji a na Vysočině. V posledních 12 měsících bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno rovněž v Praze (329) a v Jihomoravském kraji (83).

V uplynulých 12 měsících bylo v Česku vyhlášeno 18,9 bankrotu na 10 tisíc aktivních společností.[1] Nejvíce jich bylo v Karlovarském kraji (29,4), v Praze a v Libereckém kraji (shodně 21,6). Nejméně potom ve Zlínském kraji (9) a ve Středočeském kraji (12,4).

Bankroty fyzických osob podnikatelů podle sektorů a krajů

V listopadu bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno ve stavebnictví (118), v obchodu (109),  a ve zpracovatelském průmyslu (76). Co se týče krajů, nejvíce jich bylo vyhlášeno ve Středočeském kraji (68), v Praze (66) a v Ústeckém kraji (65).

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů podnikatelů v Praze (750), v Ústeckém kraji (730) a v Moravskoslezském kraji. V přepočtu na 10 tisíc aktivních podnikatelů bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (115) a v Karlovarském kraji (112). Nejméně naopak v Praze (38) a na Vysočině (42). V průměru bylo v Česku v uplynulých 12 měsících vyhlášeno 58 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů.

Osobních bankrotů v listopadu přibylo

V listopadu bylo v České republice vyhlášeno 1 297 osobních bankrotů a podáno 1  325 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti říjnu zvýšil o 87 a počet návrhů na bankrot se zvýšil o 95. „Počet osobních bankrotů i počet návrhů na ně byl v listopadu nejvyšší od června tohoto roku. Přesto však nadále pokračuje trend postupného snižování počtu návrhů na osobní bankrot i počtu samotných bankrotů. Letošní počet osobních bankrotů tak bude nižší než v předešlých dvou letech. Důvody je přitom těžké odhadnout,“ říká Věra Kameníčková s tím, že během posledních dvou let mohlo dojít k tomu, že ohrožená část obyvatel je na tom hůře než dříve a že tak na oddlužení dosáhne méně lidí.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v listopadu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (193), v Praze (153) a ve Středočeském kraji (152). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (36) a na Vysočině (46).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 215 470 osobních bankrotů, to je o 2 278 (13 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 15 608 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 2 498 (14 %) méně. V přepočtu na 10 tisíc obyvatel bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno 14,5 osobního bankrotu. Nejvíce jich bylo na Ústecku (21,6) a v Moravskoslezském kraji (20,8). Nejméně naopak ve Zlínském kraji (10) a na Vysočině (10,2).

[1] Zatímco u odvětví nelze přesně odhadnout počet společnosti, které jsou aktivní a které neaktivní, u krajů je tento odhad snazší. Kde to jde, pracujeme se statistikou aktivních společností.

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2019-2021

Zdroj: CRIF