CRIF: Počet firemních bankrotů byl v únoru druhý nejvyšší za posledních 12 měsíců

3. 3. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Zbankrotovalo 64 obchodních společností, o čtvrtinu více než před rokem. V únoru letošního roku bylo vyhlášeno 64 bankrotů obchodních společností, 530 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 264 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 73 návrhů na bankrot obchodních společností, 542 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 404 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů obchodních společností se oproti lednu zvýšil o tři bankroty a byl tak nejvyšší od června minulého roku a druhý nejvyšší za poslední rok. U fyzických osob podnikatelů potom počet bankrotů vzrostl o 24. Počet návrhů na bankrot se u firem zvýšil o 7, zatímco u podnikatelů o 95. V insolvenčním řízení bylo ke konci února 0,7 % celkového počtu registrovaných společností a 1,2 % registrovaných fyzických osob podnikatelů.

 „Zajímavé je, že zatímco počet bankrotů obchodních společností byl letos v únoru o čtvrtinu vyšší než v únoru 2020, počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl naopak o čtvrtinu nižší. Bankroty podnikatelů totiž probíhají nejčastěji formou oddlužení, tedy stejně jako osobní bankroty. Vývoj jejich počtu tak kopíruje vývoj u osobních bankrotů, jejichž počet během současné pandemie výrazně klesl,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v únoru vyhlášeno v Praze (30) a v Jihomoravském kraji (6). Žádný bankrot obchodní společnosti nebyl v únoru vyhlášen ve Zlínském kraji a po jednom bylo vyhlášeno v Královehradeckém kraji a na Vysočině.

V uplynulém roce nejčastěji bankrotovaly společnosti na Ústecku a Karlovarsku

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 626 bankrotů obchodních společností, což je o 53 bankrotů (7,8 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 6 860 bankrotů fyzických osob podnikatelů, tedy o 1 651 (19,4 %) méně než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 953 návrhů na bankrot obchodních společností, o 102  návrhů (9,7 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 6 917 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, o 2 439 (26,1 %) méně než v předchozím období.

V přepočtu na počet společností bylo v České republice vyhlášeno v průměru 11,6 bankrotu na 10 tisíc firem. Nejvíce na Ústecku (16,7) a Karlovarsku (15,6), nejméně na Plzeňsku (8,3), ve Zlínském kraji (8,4) a ve Středočeském kraji (8,8).

V rámci hlavních odvětví byl nejvyšší podíl firemních bankrotů vyhlášen v dopravě a skladování, kde šlo o 23,7 bankrotu na 10 tisíc společností, a ve zpracovatelském průmyslu, kde šlo o 20,4 bankrotu.

Počet bankrotů FOP byl v rámci krajů nejvyšší v Moravskoslezském kraji

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v únoru vyhlášeno v Praze (71). Následoval Ústecký kraj s 59 bankroty, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj (shodně s 49 bankroty). Podnikatelé, u kterých byl v lednu vyhlášen bankrot, nejčastěji působili ve stavebnictví (131) a v obchodu (107).

V posledních 12 měsících bylo v Česku vyhlášeno v průměru 32,5 bankrotu 10 tisíc podnikatelů, nejvíce na Ústecku (61,7) a na Liberecku (47,9). Nejméně naopak v Praze (19,4), na Zlínsku (24,3) a ve Středočeském kraji (24,4).

Počet osobních bankrotů v únoru meziročně klesl téměř o třetinu

V únoru bylo v České republice vyhlášeno 1 264 osobních bankrotů a podáno 1 404 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak oproti lednu zvýšil o 64, zatímco a počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 386. „I přes meziměsíční skokový nárůst zůstává počet návrhů na osobní bankrot výrazně pod dlouhodobým průměrem. Oproti únoru 2020 byl letos nižší o 572 návrhů, tedy o 29 %. Počet osobních bankrotů se potom snížil o 574, tedy o 31 %,“ říká Věra Kameníčková. Zároveň dodává, že v insolvenčním řízení bylo ke konci února 1,5 % obyvatel ČR ve věku 18-80 let.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v únoru vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (187), v Ústeckém kraji (145) a ve Středočeském kraji (133). Nejméně naopak na Vysočině (34) a v Pardubickém kraji (49).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 16 203 osobních bankrotů, to je o 4 052 (20 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 16 498 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 5 558 (25,2 %) méně. Počet osobních bankrotů se oproti předešlému období nejrychleji snížil v Ústeckém kraji, a to o 32 %. Následoval Královéhradecký kraj s poklesem o 29 %. Naopak v Praze klesl počet osobních bankrotů pouze o 9 %.

V průměru bylo v Česku vyhlášeno 15,2 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém kraji (22,4) a v Karlovarském kraji (22,2). Nejméně naopak v Praze a na Vysočině, kde šlo pouze o 10,3 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau