CRIF: Počet bankrotů se v srpnu zvýšil

7. 9. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V srpnu bylo v České republice vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 520 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 284 osobních bankrotů, přičemž ve všech kategoriích jde o mírný meziměsíční nárůst. Zároveň bylo podáno 80 návrhů na bankrot obchodních společností, 511 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 253 návrhů na osobní bankrot. Zatímco u obchodních společností se počet insolvenčních návrhů oproti červenci snížil, v dalších dvou kategoriích se mírně zvýšil. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet firemních bankrotů se oproti červenci zvýšil o 8 (16 %), počet bankrotů podnikatelů potom o 94 (22 %). Mezi podnikateli šlo po červenci o druhý nejnižší počet bankrotů od začátku letošního roku. „Počty bankrotů firem i fyzických osob podnikatelů zůstávají i přes meziměsíční nárůst poměrně nízké, což může být dáno mimo jiné i letním obdobím. Vzhledem k nízkému počtu návrhů na bankrot v posledních měsících, by se však počet bankrotů neměl výrazněji zvyšovat ani v dalších měsících,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V celé České republice byl za posledních 12 měsíců vyhlášen bankrot u 17 z každých 10 tisíc aktivních obchodních společností. V poměru k počtu společností bylo nejvíce bankrotů obchodních společností (OS) za posledních 12 měsíců vyhlášeno v Karlovarském kraji, kde se jednalo o 28 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS. Následuje Praha s 21 bankroty a Ústecký kraj s 20 bankroty. Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenal Zlínský kraj, kde bylo vyhlášeno 8 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS, dále Středočeský kraj s 10 bankroty a Olomoucký kraj s 11 bankroty.

Nejčastěji bankrotují subjekty v odvětví dopravy a skladování

Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních OS bylo vyhlášeno v odvětví dopravy a skladování (24), v administrativních činnostech (23) a v ubytování a stravování (21). Nejméně bankrotů OS pak zaznamenalo odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (4), v informačních a komunikačních činnostech (7) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (8).

V celé České republice byl za posledních 12 měsíců vyhlášen bankrot v přepočtu u 60 z každých 10 tisíc aktivních fyzických osob podnikatelů. Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) pak bylo v posledních 12 měsících poměrově vyhlášeno v Ústeckém kraji, kde se jednalo o 121 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP. Následuje Karlovarský kraj se 103 bankroty a Liberecký kraj s 90 bankroty. Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenala Praha, kde bylo vyhlášeno pouze 38 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP, dále Středočeský kraj s 45 bankroty a Zlínský kraj spolu krajem Vysočina, kde bylo zaznamenáno shodně 46 bankrotů FOP.

Také mezi FOP bylo poměrově nejvíce bankrotů na 10 tisíc subjektů zaznamenáno v odvětví dopravy a skladování (72). Následovalo ubytování a stravování a odvětví stavebnictví (shodně 52 bankrotů). Nejmenší část FOP pak zbankrotovala v odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (9), informačních a komunikačních činnostech (10) a profesních, vědeckých a technických činnostech (13) a v odvětví výroby a rozvodu vody, plynu a elektřiny (13).

Počet osobních bankrotů se oproti červnu snížil o třetinu

V srpnu bylo v České republice vyhlášeno 1 284 osobních bankrotů, téměř o čtvrtinu (239) více než v červenci. Zároveň bylo podáno 1 253 návrhů na osobní bankrot, o 13 % (146) méně než v červenci. „I když se počet osobních bankrotů i návrhů na ně meziměsíčně zvýšil, stále byl v kontextu celého letošního roku spíše nízký. Počet osobních bankrotů byl podobný jako loni a zároveň výrazně nižší než před pandemií. Podstatnější nárůst pak může nastat v případě uzákonění novely insolvenčního zákona, která má zkrátit dobu oddlužení pro všechny fyzické osoby z 5 let na 3 roky,“ říká Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo v České republice vyhlášeno 15 891 osobních bankrotů, o 4 164 méně než v předchozích 12 měsících. Průměrně tak za uplynulých 12 měsíců připadlo 15 bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Oproti předchozímu období poklesly v posledních 12 měsících počty osobních bankrotů ve všech krajích, nejvíce pak v Kralovéhradeckém kraji (o 29 %), v Ústeckém kraji kraji (o 25 %) a v Pardubickém kraji kraji (o 24 %).

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2019-2021

Zdroj: CRIF