CRIF: Počet bankrotů se v červenci výrazně snížil. Mezi firmami však vzrostl počet insolvenčních návrhů

4. 8. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V červenci bylo v České republice vyhlášeno 51 bankrotů obchodních společností, 425 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 046 osobních bankrotů, což jsou ve všech případech nejnižší hodnoty od začátku roku. Zároveň bylo podáno 92 návrhů na bankrot obchodních společností, 487 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 119 návrhů na osobní bankrot. Zatímco u obchodních společností se počet insolvenčních návrhů oproti červnu zvýšil, v dalších dvou kategoriích se snížil. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet firemních bankrotů se oproti červnu snížil o 29, počet bankrotů podnikatelů potom o 161. U obchodních společností šlo o nejnižší počet od začátku roku, mezi podnikateli dokonce o nejmenší počet od února 2019. „Nízký počet bankrotů bude  spíše jednorázovou záležitostí, ve které svoji roli částečně sehrály i červencové svátky. Nicméně především u podnikatelů dlouhodobě sledujeme pokles počtu insolvenčních návrhů i vyhlášených bankrotů, který může mít řadu příčin. Jednou z nich může být i značný počet přerušených živností,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Mezi podnikateli v červenci klesl také počet insolvenčních návrhů, a to o 56. Naopak u obchodních společností počet návrhů na bankrot vzrostl o 10 a byl tak druhý nejvyšší v letošním roce. „Počet návrhů na bankrot obchodních společností ovlivnilo opětovné zavedení povinnosti firem podat na sebe insolvenční návrh bez zbytečného odkladu, která byla během pandemie dočasně pozastavena. V důsledku toho očekáváme, že v dalších měsících bude počet insolvenčních návrhů vyšší než v průběhu prvního pololetí,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Poměrově nejvíce bankrotů obchodních společností (OS) bylo za posledních 12 měsíců vyhlášeno v Karlovarském kraji, kde se jednalo o 29 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS. Následuje Ústecký kraj s 21 bankroty a Praha s 20 bankroty. Nejméně bankrotů naopak zaznamenal Zlínský kraj, kde bylo vyhlášeno 8 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP, dále Středočeský kraj s 10 bankroty a Olomoucký kraj s 12 bankroty.

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) pak bylo v posledních 12 měsících poměrově vyhlášeno v Ústeckém kraji, kde se jednalo o 122 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP. Následuje Karlovarský kraj se 100 bankroty a Liberecký kraj s 92 bankroty. Nejméně bankrotů naopak zaznamenala Praha, kde bylo vyhlášeno pouze 36 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP, dále Středočeský kraj s 44 bankroty a kraj Vysočina s 46 bankroty.

Počet osobních bankrotů se oproti červnu snížil o třetinu

V červenci bylo v České republice vyhlášeno 1 046 osobních bankrotů, téměř o třetinu (o 450) méně než v červnu. Zároveň bylo podáno 1 119 návrhů na osobní bankrot, o necelou čtvrtinu (o 340) méně než v červnu. „Počet osobních bankrotů byl v červenci dokonce nižší než před novelou insolvenčního zákona z poloviny roku 2019, jejímž cílem bylo zpřístupnit oddlužení vyššímu počtu lidí. Pokles počtu osobních bankrotů začal ve větší míře se začátkem pandemie. To může být částečně způsobeno tím, že v době nejrůznějších omezení měli lidé ztížený přístup k poradnám pro zprostředkování žádosti o bankrot. Část dlužníků také může vyčkávat, jak dopadne projednávání další novely insolvenčního zákona, která  zkracuje dobu oddlužení pro všechny fyzické osoby z 5 let na 3 roky,“ říká Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo v České republice vyhlášeno 15 887 osobních bankrotů, o 5 tisíc méně než v předchozích 12 měsících. Průměrně tak bylo za uplynulých 12 měsíců vyhlášeno 15 bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Oproti předchozímu období poklesly v posledních 12 měsících počty osobních bankrotů ve všech krajích, nejvíce pak v Ústeckém kraji (o 30 %), ve Zlínském kraji (o 29 %) a v Královehradeckém kraji (o 28 %).

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2019-2021

 

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2019-2021

 

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2019-2021

Zdroj: CRIF