CRIF: Počet bankrotů podnikatelů sice roste, ale jen zvolna, meziročně o 4 %

7. 7. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 7. července 2024 – V červnu bylo v ČR vyhlášeno 459 bankrotů fyzických osob podnikatelů a podáno 440 návrhů. Oproti květnu se počet bankrotů snížil o 41 případů, počet návrhů pak o 114. Analýza dat portálu www.informaceofirmach.cz ukazuje, že za posledních 12 měsíců zbankrotovalo 5 160 podnikatelů, což je meziroční růst o 4 %. Po několika letech poklesu se počet bankrotů letos zvyšuje.

V první polovině roku 2024 bylo vyhlášeno 2 845 bankrotů, o 7 % více, a podáno 2 929 návrhů na bankrot, o 2 % více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Počet bankrotů za letošní první pololetí je však stále ještě nižší než ve stejném období roku 2022 a 2021.

„Růst počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů zatím není nijak dramatický. Podíl nevýkonných úvěrů podnikatelů sice letos mírně stoupá, stále je však na nižší úrovni než v roce 2023. Objem vkladů podnikatelů i nadále vysoko převyšuje objem jejich úvěrů, i když úvěry vykazují letos o něco vyšší dynamiku než vklady. Segment podnikatelů disponuje značným objemem peněz na bankovních účtech, který mohou využít na rozšíření činnosti. Podmínky pro další rozvoj jsou v jednotlivých odvětvích značně odlišné. Bankroty výrazněji zasahují zejména odvětví dopravy a skladování a také stavebnictví, která jsou postižena poklesem poptávky,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

 V červnu zbankrotovalo nejvíce podnikatelů v Moravskoslezském kraji

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (74) a v Praze (58). Naopak nejméně bankrotů zaznamenal Zlínský kraj (13) a kraj Vysočina (14). Nejvíce zasaženým odvětvím bylo stavebnictví, kde bylo vyhlášeno 113 bankrotů, následuje obchod s 66 bankroty. Nejnižší počet bankrotů byl zaznamenán v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (2 bankroty). Meziročně se počet bankrotů nejrychleji zvýšil v odvětví vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče (o 26 %), přesto i nadále patří k nejméně rizikovým. Nadprůměrnou dynamiku vykázalo rovněž odvětví zásobování vodou, plynem a elektřinou (19 %). Naopak, v odvětví obchod, které je poznamenáno značnou fluktuací podnikatelů, se počet bankrotů meziročně o desetinu snížil.

Nejčastější jsou bankroty podnikatelů na Karlovarsku

Za posledních 12 měsíců zbankrotovalo v České republice 5 160 podnikatelů, což představuje meziroční růst o 4 %. Na každých 10 tisíc aktivních podnikatelů připadlo v posledních 12 měsících 47 bankrotů. Nejvyšší míru bankrotů vykázal v tomto období Karlovarský kraj (80 bankrotu na 10 tisíc podnikatelů), následovaný Moravskoslezským a Libereckým krajem (shodně 69 bankrotů). Naopak nejnižší míru bankrotů měli v daném období podnikatelé ve Zlínském (33) a Středočeském kraji a v Praze (shodně po 34 bankrotech na 10 tisíc podnikatelů).

Graf: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2022-2024 (zdroj: CRIF)

Graf: Bankroty fyzických osob podnikatelů za 6 měsíců 2021-2024 (zdroj: CRIF)