CRIF: Počet bankrotů podnikatelů i společností se v květnu mírně zvýšil

6. 6. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Vyhlášeno bylo 63 bankrotů obchodních společností, 569 bankrotů podnikatelů a 1 070 osobních bankrotů. V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 63 bankrotů obchodních společností, 569 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 070 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 87 návrhů na bankrot obchodních společností, 530 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 268 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

V květnu roku 2018 bylo vyhlášeno o 18 bankrotů obchodních společností (OS) více než v dubnu, zatímco počet návrhů na bankrot OS se snížil o 16 návrhů. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti dubnu zvýšil o 113 a počet návrhů na bankrot FOP se zároveň zvýšil o 19 návrhů.

„Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v květnu nejvyšší od července minulého roku a počet návrhů na jejich bankrot byl zároveň nejvyšší od června 2017, ovšem v delším časovém období jde stále o velmi nízká čísla. Průměrný počet bankrotů fyzických osob podnikatelů i obchodních společností je v posledních měsících velmi nízký a neočekáváme, že by se měl v nejbližší době výrazně zvyšovat,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti Czech Credit Bureau.

Od června 2017 do května 2018 bylo vyhlášeno 696 bankrotů obchodních společností, což je o 202 bankrotů (22 %) méně než v předchozím období. V posledních 12 měsících bylo zároveň vyhlášeno 5 918 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 737 méně než v předchozím období. Počet bankrotů FOP se tak meziročně snížil o 11 %. Po odpočtu oddlužení, které má stejné parametry jako osobní bankrot, se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně snížil dokonce o 42 % na 290 bankrotů oproti 502 bankrotům v předešlém období.

V květnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (14 bankrotů), v průmyslu (12 bankrotů) a ve službách převážně pro podniky (8 bankrotů). Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno v zemědělství a dobývání (3 bankroty), ve stavebnictví a v sektoru nemovitosti a pronájmu strojů a zařízení (shodně 4 bankroty).

Z pohledu krajů bylo nejvíce bankrotů obchodních společností v dubnu vyhlášeno v Praze, a to 16 bankrotů. Následoval Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj, oba s 9 bankroty. Jeden bankrot obchodních společností byl potom vyhlášen v Libereckém, Pardubickém a Olomouckém kraji a v kraji Vysočina.

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo vyhlášeno v v Ústeckém kraji (83 bankrotů), ve Středočeském kraji (71 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (70 bankrotů). Nejméně naopak ve Zlínském kraji (13 bankrotů), v kraji Vysočina (14 bankrotů) a v Pardubickém kraji (21  bankrotů).

Osobní bankroty

V květnu bylo vyhlášeno 1 070 osobních bankrotů, o 53 méně než v dubnu. Zároveň bylo podáno 1 268 návrhů na osobní bankrot, tedy o 38 více než v dubnu. „I když se počet návrhů na osobní bankrot v květnu zvýšil pouze mírně, i tak byl nejvyšší za poslední rok. V posledních měsících je počet návrhů na osobní bankrot i počet osobních bankrotů víceméně stabilní s občasnými výkyvy oběma směry,“ říká Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 12 758 osobních bankrotů, o 2 580 bankrotů, respektive o 17 % méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 13 387 návrhů na osobní bankrot, o 4 337 méně než v předešlém období. Počet návrhů na osobní bankrot se tak meziročně snížil o 24 %.

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau