CRIF: Počet bankrotů obchodních společností letos pravděpodobně poprvé od roku 2013 vzroste. V říjnu bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů od roku 2008.

6. 11. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, 934 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 093 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 98 návrhů na bankrot obchodních společností, 936 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 2 214 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zvěřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti září zvýšil o 15 a počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o 9. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti září zvýšil o 30 a dosáhl tak nového maxima od začátku účinnosti stávajícího insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008. Počet návrhů na bankrot FOP se meziměsíčně také zvýšil, a to o 24.

„Počet bankrotů fyzických osob se v posledních čtyřech měsících, tedy po změkčení podmínek pro oddlužení, stabilizoval okolo hranice 900 bankrotů měsíčně a zatím to vypadá, že na podobných hodnotách se vzhledem k počtu podaných návrhů bude pohybovat i v následujících měsících,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že nelze vyloučit občasný jednorázový výkyv oběma směry.

V posledních třech letech se počet bankrotů každoročně snižoval ve všech třech segmentech, letos však přijde změna. „Pro letošní rok odhadujeme růst počtu bankrotů obchodních společností o 1 %. Dvouciferným tempem pak poroste počet osobních bankrotů, a to především v důsledku novely insolvenčního zákona. V důsledku této novely se rovněž zvýší počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, protože naprostá většina návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů je řešena formou oddlužení,“ říká Věra Kameníčková s tím, že růst počtu bankrotů bude nejvyšší právě u fyzických osob podnikatelů.

V Jihočeském kraji výrazně ubývá bankrotů OS, na Liberecku naopak jejich počet roste

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v říjnu vyhlášeno tradičně v Praze (28) a v Jihomoravském kraji (9). V dalších krajích už byly vyhlášeny maximálně 4 bankroty OS, v Jihočeském kraji potom nedošlo k vyhlášení žádného firemního bankrotu.

Právě Jihočeský kraj zaznamenal v uplynulých 12 měsících také nejmenší počet bankrotů na 10 tisíc registrovaných obchodních společností, konkrétně 6,9. Následoval Pardubický kraj s 9,8 bankrotu na 10 tisíc společností a Středočeský kraj s 11 bankroty. Nejvíce bankrotů na 10 tisíc registrovaných OS zaznamenal Karlovarský kraj (22,3) a Zlínský kraj (19,1). Průměr za celou Českou republiku potom činil 13,1 bankrotu na 10 tisíc OS.

Jihočeský kraj zaznamenal v uplynulých 12 měsících také nejvýraznější pokles počtu firemních bankrotů. Za poslední rok zde bylo vyhlášeno pouze 12 bankrotů OS, o 63 % méně než v předcházejícím období. Výrazný pokles počtu firemních bankrotů zaznamenal ještě Pardubický kraj (-35 %) a Královéhradecký kraj (-28 %). Naopak na Liberecku se jejich počet zvýšil o 83 % a na Karlovarsku o 53 %. V celé České republice se potom počet firemních bankrotů v uplynulých 12 měsících snížil meziročně o 1 %.

Počet bankrotů podnikatelů roste nejvíce na Ústecku, Olomoucku a v Moravskoslezském kraji

Nejvyšší počet bankrotů FOP byl v říjnu vyhlášen v Moravskoslezském kraji (139), v Ústeckém kraji (116) a ve Středočeském kraji (105). Nejnižší počet bankrotů FOP byl naopak vyhlášen v Plzeňském kraji (30), v Karlovarském kraji (32) a v kraji Vysočina (35).

V uplynulých 12 měsících potom bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno v Ústeckém kraji (949), v Moravskoslezském kraji (934) a ve Středočeském kraji (703). Nejrychlejší nárůst počtu bankrotů FOP zaznamenal Ústecký kraj (+44 %), Olomoucký kraj (+41 %) a Moravskoslezský kraj (+40 %). Nejmenší naopak Středočeský kraj, kde bylo meziročně vyhlášeno pouze o 4 % bankrotů FOP více než v předešlém období.

Nejméně osobních bankrotů v přepočtu na obyvatele je na jihu Moravy, nejvíce na Karlovarsku

V říjnu bylo v České republice vyhlášeno 2 093 osobních bankrotů a podáno 2 214 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti září snížil o 56, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 137.

Za uplynulých dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 16 880 osobních bankrotů, to je o 3 803 (30 %) více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 18 642 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 5 005 (37 %) více. „Meziroční nárůst počtu osobních bankrotů za období posledních 12 měsíců je důsledkem červnové novely insolvenčního zákona. Ta se však neprojevuje ve všech krajích rovnoměrně. Zatímco na Vysočině se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil o 42 %, v Plzeňském kraji vzrostl pouze o 18 % a v Olomouckém kraji o 23 %,“ říká Věra Kameníčková.

V přepočtu na 10 tisíc obyvatel bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno nejméně osobních bankrotů v Jihomoravském kraji (6,6) a v Moravskoslezském kraji (9,5). Nejvíce naopak v Karlovarském kraji (35,4) a v Pardubickém kraji (25,7). Průměr za celou Českou republiku činil 15,9 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel.