CRIF: Počet bankrotů obchodních společností byl v září nejnižší od začátku roku 2008

3. 10. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl druhý nejnižší za posledních 11 let. V září letošního roku bylo vyhlášeno 34 bankrotů obchodních společností, 425 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 090 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 69 návrhů na bankrot obchodních společností, 359 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 997 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů obchodních společností byl v září nejnižší od začátku roku 2008, kdy vešel v účinnost stávající insolvenční zákon. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Počet vyhlášených bankrotů obchodních společností byl v září vůbec nejnižší od začátku roku 2008, tedy za celou dobu účinnosti stávajícího insolvenčního zákona. Rekordně nízký byl i počet bankrotů obchodních společností během posleních třech měsíců, kdy bylo vyhlášeno celkem 144 bankrotů. V letech 2012 či 2013 jsme byli přitom zvyklí i na 130 firemních bankrotů měsíčně,“ říká Věra Kameníčková analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) byl v září o 16 nižší než v srpnu tohoto roku. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se potom snížil oproti srpnu o 10 návrhů. Šlo tak o druhý nejnižší měsíční počet návhrů na bankrot OS za posledních 11 let, kdy je účinný stávající insolvenční zákon. Nižší měsíční počet návrhů na bankrot OS byl podán pouze v červenci minulého roku, kdy vešla v účinnost novela insolvenčního zákona.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v září o 59 nižší než v srpnu a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se meziměsíčně snížil o 65 a byl tak druhý nejnižší za šest let, konkrétně od září roku 2012. Nižší počet návrhů na bankrot FOP byl podán rovněž pouze v červenci 2017, kdy se v souvislosti s novelou insolvenčního zákona přechodně skokově snížil počet podávaných návrhů na bankrot podnikatelských subjektů.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 675 bankrotů obchodních společností, což je o 130 bankrotů (16 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 5 558 bankrotů fyzických osob podnikatelů, tedy o 1 025 bankrotů (rovněž 16 %) méně než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících  bylo rovněž podáno 1 052 návrhů na bankrot OS, o 443 méně než v předešlém období, a 5 782 návrhů na bankrot FOP, o 1 865 návrhů méně než v předchozím období. Počet návrhů na bankrot obchodních společností tak klesl meziročně o celých 30 %, zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se meziročně snížil o 24 %.

V září tohoto roku bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (9 bankrotů), dále v průmyslu (7 bankrotů) a v ostatních službách (5 bankrotů). Žádný bankrot nebyl naopak vyhlášen v zemědělství a dobývání. V odvětví doprava, skladování a činnost cestovních kanceláří, dále ve stavebnictví a v odvětví nemovitosti a pronájem strojů a zařízení byly vyhlášeny shodně 2 bankroty.

Počet bankrotů obchodních společností za období posledních 12 měsíců se meziročně snížil ve všech odvětvích s výjimkou ostatních služeb, kde vzrostl o 16 %. Největší pokles zaznamenalo odvětví zemědělství a dobývání (-35 %) a odvětví nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (‑34 %).

V září bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (12 bankrotů), dále v Jihomoravském kraji (5 bankrotů) a ve Středočeském kraji (4 bankroty). Žádný bankrot OS nebyl vyhlášen v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Za posledních 12 měsíců se počet bankrotů OS zvýšil pouze v Olomouckém kraji (+17 %) a v Ústeckém kraji (+6 %), ve všech ostatních krajích se snížil. Nejvíce v Libereckém kraji  (‑ 55 %) a Zlínském kraji (- 40 %). V přepočtu na 10 tisíc obchodních společností bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v uplynulých 12 měsících v Královéhradeckém kraji (18,8 bankrotu), v Ústeckém kraji (18,4 bankrotu) a Jihočeském kraji (17,7 bankrotu). Nejméně potom v Libereckém kraji (7,7 bankrotu) a v kraji Vysočina (8,8 bankrotu).

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v září vyhlášeno ve Středočeském a Ústeckém kraji (shodně 48 bankrotů). Následoval Moravskoslezský kraj (44 bankrotů) a Plzeňský kraj (38 bankrotů). Nejméně bankrotů FOP bylo vyhlášeno na Pardubicku a na Vysočině (13 bankrotů).

V posledních 12 měsících se počet bankrtoů fyzických osob podnikatelů snížil ve všech krajích kromě Prahy, kde se naopak zvýšil o 10 %. Největší pokles zaznamenal Liberecký kraj (-27 %), Královéhradecký a Karlovarský kraj (-23 %) a Olomoucký kraj (-22 %). Z pohledu počtu bankrotů FOP na 10 tisíc registrovaných podnikatelů na tom byl v uplynulých 12 měsících nejhůře Ústecký kraj (49,5 bankrotu), dále Karlovarský kraj (40,9 bankrotu) a Liberecký kraj (35,9 bankrotu). Nejlépe si vedla Praha (10,9 bankrotu) a Zlínský kraj (18,1 bankrotu)

Osobní bankroty

V září bylo vyhlášeno 1 090 osobních bankrotů, o 63 více než v srpnu. Zároveň bylo podáno 997 návrhů na osobní bankrot, tedy o 153 méně než v srpnu a nejméně od září 2017. „Počet návrhů na osobní bankrot byl v září velmi nízký. Není obvyklé, aby počet vyhlášených bankrotů v jednom měsíci převyšoval počet podaných návrhů na bankrot. Pokud pomineme období od července 2017 do září 2017, kdy byly počty podávaných návrhů na osobní bankrot v souvislosti se začátkem účinnosti novely insolvenčního zákona velmi nízké, jde o nejnižší měsíční počet návrhů na osobní bankrot od září roku 2010,“ říká Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 12 764 osobních bankrotů, o 1 607 bankrotů, respektive o 11 % méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 13 613 návrhů na osobní bankrot, o 2 207 méně než v předešlém období. Počet návrhů na osobní bankrot se tak meziročně snížil o 14 %.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu návrhu na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau