CRIF: Počet bankrotů obchodních společností byl v pololetí nejnižší od roku 2008

4. 7. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v pololetí nejnižší od 2. pololetí roku 2013. V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, 485 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 285 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 81 návrhů na bankrot obchodních společností, 506 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 219 návrhů na osobní bankrot. V celém prvním pololetí roku 2018 bylo vyhlášeno 341 bankrotů obchodních společností, nejméně od začátku roku 2008, a 2 880 bankrotů fyzických osob podnikatelů, nejméně od 2. pololetí 2013. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

V červnu roku 2018 bylo vyhlášeno o 5 bankrotů obchodních společností (OS) méně než v květnu, zatímco počet návrhů na bankrot OS se snížil o 6 návrhů. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti květnu snížil o 84 a počet návrhů na bankrot FOP se zároveň snížil o 24 návrhů.

V celém prvním pololetí roku 2018 bylo potom vyhlášeno pouze 341 bankrotů obchodních společností, což je o 73 méně než v prvním pololetí loňského roku a vůbec nejméně od začátku roku 2008, kdy vstoupil v účinnost nový insolvenční zákon. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v pololetí o 397 nižší než v prvním pololetí roku 2017 a nejnižší od druhé poloviny roku 2013.

„Pololetní čísla nadále potvrzují trend, který pozorujeme už několik let v řadě, a tím je stále se snižující počet bankrotů podnikatelských subjektů. V jednotlivých měsících se počty vyhlášených bankrotů vychylují oběma směry, ale v dlouhodobém horizontu se stále snižují, i když pomaleji než dříve. Potenciál pro další dlouhodobé snižování počtu bankrotů se postupně vyčerpává,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Od července 2017 do června 2018 bylo vyhlášeno 696 bankrotů obchodních společností, což je o 142 bankrotů (17 %) méně než v předchozím období. V posledních 12 měsících bylo zároveň vyhlášeno 5 947 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 552 méně než v předchozím období. Počet bankrotů FOP se tak meziročně snížil o 8 %. Po odpočtu oddlužení, které má stejné parametry jako osobní bankrot, se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně snížil o 45 % na 218 bankrotů oproti 489 bankrotům v předešlém období.

V červnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno ve stavebnictví (17 bankrotů), v obchodu (15 bankrotů) a v průmyslu (9 bankrotů). Pouze jeden bankrot byl naopak vyhlášen v ubytování a stravování a po dvou potom v zemědělství a dobývání a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří.

Počet bankrotů obchodních společností za období posledních 12 měsíců se v uplynulém roce snížil ve všech odvětvích s výjimkou ostatních služeb, kde meziročně vzrostl o pětinu. Naopak největší pokles bankrotů obchodních společností, o 38 %, zaznamenalo zemědělství a dobývání. Pokud počty bankrotů porovnáme s celkovým počtem společností, bylo na tom v uplynulých 12 měsících nejlépe odvětví nemovitosti a pronájem strojů a zařízení, kde bylo vyhlášeno v průměru 8,7 bankrotu OS z každých 10 tisíc společností. Nejhůře si naopak vedlo stavebnictví s 26,7 bankrotu na 10 tisíc společností. Více než 20 bankrotů z 10 tiísc firem zaznamenala ještě odvětví doprava, skladování a činnost CK (23,6 bankrotu) a průmysl (21,6 bankrotu).

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo vyhlášeno v červnu v Moravskoslezském kraji (66 bankrotů) a v Ústeckém kraji (62 bankrotů). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (15 bankrotů) a ve Zlínském kraji (19 bankrotů). V posledních 12 měsících se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) ve 4 krajích zvýšil a v 10 snížil. Nejvyšší nárůst zaznamenal Jihomoravský kraj (+16 %) a Praha (+9 %). Nakopak největší pokles zaznamenal Královéhradecký kraj (-28 %) a Pardubický kraj (-25 %). Zpohledu počtu bankrotů FOP na 10 tisíc registrovaných podnikatelů na tom byl v uplynulých měsících nejhůře Ústecký kraj s 52,2 bankrotu na 10 tisíc FOP, s odstupem následovaný Karlovarským krajem s 43,2 bankrotu. Naopak nejlépe je na tom dlouhodobě Praha. Zde bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno pouze 10,3 bankrotu na 10 tisíc FOP.

Počet osobních bankrotů byl v červnu nejvyšší za poslední rok

V červnu bylo vyhlášeno 1 285 osobních bankrotů, o 215 více než v květnu a vůbec nejvíce od července 2017. Zároveň bylo podáno 1 219 návrhů na osobní bankrot, tedy o 49 méně než v květnu. Během celého prvního pololetí bylo vyhlášeno 6 787 osobních bankrotů. O 437 méně než v prvním pololetí roku 2017. Počet návrhů na osobní bankrot se v pololetí meziročně snížil o 2 225 na 7 174 návrhů. „Počet měsíčně vyhlašovaných osobních bankrotů se v posledních měsících již vrátil na podobné úrovně, které jsme vídali před novelou insolvenčního zákona z léta loňského roku, zatímco počet návrhů na osobní bankrot zůstává mírně nižší. Počet osobních bankrotů obecně při zlepšeném výkonu ekonomiky neklesá tak rychle jako počet firemních bankrotů. Někteří lidé se totiž díky zlepšení ekonomické situace dokážou osobnímu bankrotu vyhnout, zatímco jiným se díky tomu může naopak podařit na oddlužení dosáhnout,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 13 142 osobních bankrotů, o 1 581 bankrotů, respektive o 11 % méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 12 414 návrhů na osobní bankrot, o 5 833 méně než v předešlém období. Počet návrhů na osobní bankrot se tak meziročně snížil o 32 %.

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau