CRIF: Počet bankrotů obchodních společností bude letos nejnižší za 10 let

7. 12. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V listopadu zbankrotovalo 73 společností a 478 podnikatelů. V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 018 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 82 návrhů na bankrot obchodních společností, 527 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 153 návrhů na osobní bankrot. Zatímco počet firemních bankrotů i návrhů na bankrot se oproti říjnu snížil, počet osobních bankrotů a návrhů se mírně zvýšil. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností se oproti říjnu snížil o pět, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností meziměsíčně klesl o 26. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti říjnu nezměnil a počet návrhů na bankroty FOP vzrostl pouze minimálně, konkrétně o 9 návrhů. V listopadu také došlo k dalšímu mírnému snížení počtu bankrotů FOP bez započtení oddlužení, konkrétně ze 24 na 20. Počet podnikajících fyzických osob, na jejichž majetek byl vyhlášen konkurs, se tak dostal na nové minimum od začátku roku 2014. Počet návrhů na bankrot ve všech třech segmentech se po novele insolvenčního zákona platné od července letošního roku udržuje na nižších hodnotách než v první polovině roku.

„I když počet bankrotů obchodních společností v jednotlivých měsících kolísá, stále pokračuje trend jejich postupného poklesu. Díky tomu je již nyní zřejmé, že letos bude vyhlášeno nejméně firemních bankrotů za posledních 10 let. Předpokládáme, že se počet bankrotů obchodních společností meziročně sníží o 14 %,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 787 bankrotů obchodních společností, což je o 119 bankrotů, respektive 13 % méně než v předešlém období. Zároveň bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno 6 440 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 530 bankrotů, respektive 8 % méně než v předchozích  12 měsících.

V listopadu 2017 byl zaznamenán největší počet bankrotů obchodních společností v Praze, kde jich bylo vyhlášeno 37. Následoval Jihomoravský kraj s 8 bankroty a Středočeský kraj se 6 bankroty obchodních společností. Žádný firemní bankrot nebyl zaznamenán v kraji Vysočina. Praha je jediným krajem, ve kterém je počet bankrotů obchodních společností vyšší než počet bankrotů fyzických osob podnikatelů.

Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno také v Praze (324 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (101 bankrotů), nejméně potom v Karlovarském kraji (14 bankrotů), na Vysočině (16 bankrotů) a v Libereckém kraji (17 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů snížil ve 12 krajích a ve dvou se zvýšil. Šlo o Zlínský kraj (+ 8 %) a Ústecký kraj (+ 3 %). Nejrychleji se počet firemních bankrotů snížil v Jihočeském kraji (- 40 %) a v Olomouckém kraji (- 32 %).

V přepočtu na 10 000 obchodních společností (OS) byl největší počet vyhlášených bankrotů za posledních 12 měsíců zaznamenán v Pardubickém a Moravskoslezském kraji (shodně 21,2). Nejnižší počet vyhlášených bankrotů na 10 000 OS byl zaznamenán v Libereckém kraji (13,8) a v Karlovarském kraji (13,9).

Z hlediska hlavních odvětví bylo v listopadu vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností v obchodu (23 bankrotů), ve stavebnictví (12 bankrotů) a v průmyslu (11 bankrotů). Pouze jeden bankrot byl vyhlášen v zemědělství a dobývání, dva potom v ubytování a stravování.

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno opět v obchodu (205 bankrotů), následoval průmysl (133 bankrotů) a stavebnictví (123 bankrotů). Nejméně jich bylo naopak vyhlášeno v zemědělství a dobývání (20 bankrotů) a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (36 bankrotů).

V přepočtu na 10 tisíc OS bylo za posledních 12 měsíců nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (29,9 bankrotu) a v dopravě, skladování a CK (25,7 bankrotu). Nejméně naopak v sektorech nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (10,9 bankrotu) a v ostatních službách (11,6 bankrotu).

U fyzických osob podnikatelů byl největší počet bankrotů vyhlášen v listopadu roku 2017 ve Středočeském kraji (58 bankrotů). Dále potom v Ústeckém (57 bankrotů). Nejméně fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Karlovarském kraji (14 bankrotů) a na Vysočině (17 bankrotů).

Během posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů FOP zaznamenáno v Moravskoslezském kraji (810 bankrotů), ve Středočeském (797) a Ústeckém kraji (778). Nejméně naopak ve Zlínském kraji (214) a na Vysočině (242). V přepočtu na 10 tisíc FOP bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno v Ústeckém kraji (56,7) a v Libereckém kraji (47,5). Nejméně naopak v Praze (10,2) a ve Zlínském kraji (18,9).

Osobní bankroty

V listopadu bylo vyhlášeno 1 018 osobních bankrotů, o 20 více než v říjnu. Zároveň bylo podáno 1 153 návrhů na osobní bankrot, což je o 63 více než o měsíc dříve.

„Počet bankrotů se v listopadu ustálil na dlouhodobém 12měsíčním průměru. I když počet vyhlášených osobních bankrotů může v příštích měsících kolísat, je pravděpodobné, že dlouhodobý průměr se výrazně měnit nebude. Nízká nezaměstnanost a rostoucí mzdy na jedné straně pomáhají některým lidem zvládat své zadlužení i bez vyhlášení osobního bankrotu, na druhou stranu zároveň pomáhají na oddlužení dosáhnout lidem, kteří by za zhoršené ekonomické situace nesplnili podmínky oddlužení,“ říká Věra Kameníčková.

Od prosince roku 2016 do listopadu 2017 bylo vyhlášeno 13 807 osobních bankrotů. V meziročním srovnání jde o pokles o 2 316 bankrotů, tedy o 14 %. Očekáváme, že koncem roku bude počet osobních bankrotů o 15 % nižší než v roce 2016. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o 20 %, když činil 15 083 návrhů, o 3 866 méně než v předešlém období.