CRIF: Počet bankrotů obchodních firem v Česku stagnuje, za první pololetí jich bylo 342

9. 7. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 9. července 2024 – Za první pololetí letošního roku bylo v České republice vyhlášeno celkem 342 bankrotů obchodních společností, což je o čtyři více než ve stejném období roku 2023. Zároveň bylo podáno celkem 511 návrhů na bankrot, což je meziročně o 46 méně. Počet firemních bankrotů v ČR tak prakticky stagnuje. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Za šest měsíců letošního roku se počet bankrotů firem meziročně zvýšil o 1 %, zato počet návrhů na jejich bankrot se o 3 % snížil. Jejich počet byl v letošním roce nižší než ve stejném období roku 2022 a 2021. Podíl nevýkonných úvěrů i nadále klesá. Firemní sektor stále vykazuje vyšší  objem úspor než dluhu. Výrazné zvýšení bankrotů nečekáme,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V měsíci červnu bylo vyhlášeno 61 bankrotů obchodních společností, což je o jeden více než letos v květnu a o 16 více než v červnu 2023. Návrhů na bankrot bylo podáno 98, to je o 22 více než v květnu a o 11 méně než loni v červnu.

V červnu byl vyhlášen bankrot na dvě velké společnosti s obratem nad 1,5 miliardy: veřejně známý je případ společnosti Liberty Ostrava, další je potom společnost BIS Czech s.r.o., která se specializuje na opravy strojů a je dceřinou společností holdingu BIS Holding International, který je v konkurzu od letošního dubna. Jde již o čtvrtou společnost ze skupiny, která je v konkurzu.

„Podnikatelé by měli v rámci svých dodavatelských a odběratelských vztahů sledovat i ekonomické zdraví subjektů v provázané skupině firem. Bankrot jedné obchodní společnosti ve skupině je důrazné varování, že i u dalších subjektů může dojít k problémům,“ říká Věra Kameníčková.

Nejméně bankrotují firmy v Pardubickém kraji a na Vysočině

Nejvíce firemních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Praze (30) a v Jihomoravském kraji (10). V Pardubickém kraji nebankrotovala ani jedna firma a ve čtyřech dalších krajích došlo pouze k jednomu bankrotu. Bankrotem jsou i nadále nejvíce ohroženy společnosti se sídlem ve třech krajích. Nejvíce je to v Karlovarském kraji, kde za posledních 12 měsíců zbankrotovalo 22 z 10 tisíc aktivních subjektů. V Moravskoslezském kraji to bylo 20 společností a  a jako poslední do této skupiny patří Praha s 18 bankroty na 10 tisíc aktivních společností. Nejlépe jsou na tom firmy v Pardubickém kraji, kde zbankrotovalo jen 8 firem na 10 tisíc aktivních, v kraji Vysočina, kde připadlo 9,1 bankrotů na 10 tisíc fungujících obchodních společností, a rovněž firmy ve Středočeském kraji s 11 bankroty na 10 tisíc aktivních subjektů.

Z hlediska odvětví byl červen nepříznivý pro firmy v obchodu, kterých zbankrotovalo 13, a firmy v odvětví nemovitostí, které zaznamenalo 11 bankrotů. Pouze 1 bankrot zaznamenalo odvětví zásobování vodou, plynem  a elektřinou a žádný bankrot se nevyskytl v odvětví vzdělávání,  poskytování zdravotní a sociální péče.  Dlouhodobě vykazuje nejvyšší míru bankrotů obor doprava a skladování, kde za posledních 12 měsíců dospělo k bankrotu 19 subjektů z 10 tisíc registrovaných. Dále je to odvětví „ostatní“, kam patří poskytování osobních služeb (kadeřnictví, kosmetika, praní a chemické čištění a rovněž opravy výrobků pro osobní potřebu). Nejnižší míru bankrotů má odvětví poskytování vzdělávacích, zdravotnických  a sociálních služeb, kde připadly pouze 3 bankroty na 10 tisíc registrovaných firem, a odvětví informační a komunikační technologie s 6 bankroty na 10 tisíc firem.

Graf: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností za prvních šest měsíců roku

Graf: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2022-2024 (zdroj: CRIF)