CRIF: Počet bankrotů firem, fyzických osob podnikatelů i osobních bankrotů v červenci klesl

6. 8. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Meziměsíčně poklesl i počet podaných návrhů na bankrot. V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, 605 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 391 osobních bankrotů. Meziměsíčně se tak počty bankrotů snížily. Zároveň bylo podáno 53 návrhů na bankrot obchodních společností, 570 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 508 návrhů na osobní bankrot. Počet návrhů na bankrot se v červenci meziměsíčně snížil u fyzických osob podnikatelů i občanů, v případě obchodních společností stagnoval. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti červnu snížil o 20, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností byl v červenci stejný jako minulý měsíc. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti červnu snížil o 35 a počet návrhů na bankrot FOP se meziměsíčně taktéž snížil a to o 47. Meziměsíčně byl menší také počet bankrotů fyzických osob o 153, stejně tak počet návrhů na osobní bankrot se v červenci oproti uplynulému měsíci snížil o 35.

„V datech o bankrotech zatím nevidíme žádný dopad koronaviru. V červenci byl meziměsíčně nižší počet bankrotů obchodních společností, fyzických osob podnikatelů i osobních bankrotů. Počet osobních bankrotů byl zároveň druhý nejnižší od června minulého roku a oproti minulému měsíci se výrazněji snížil, a to o 153,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF. „Rychlejší reakci na vývoj ekonomické situace bychom mohli vidět u počtu návrhů na bankrot, ale ani tam nedošlo k nárůstu. Počty návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů i návrhů na osobní bankroty se meziměsíčně snížily. Podaný počet návrhů na bankrot obchodních společností byl v červenci stejný jako v červnu. Svou roli sehrává i „Lex COVID“, který poskytuje ochranu dlužníkům tím, že mj. stanoví, že soudy nebudou přihlížet k insolvenčním návrhům podaných od platnosti zákona do konce srpna letošního roku. Věřitel může ovšem podat stejný návrh na konkurs po tomto datu. Růst počtu návrhů na bankrot lze tedy očekávat již v září“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 664 bankrotů obchodních společností, což je o 5 bankrotů (1 %) více než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 8 871 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 3 209 bankrotů (57 %) více než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 932 návrhů na bankrot OS, o 150 návrhů (14 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 9 075 návrhů na bankrot FOP, o 2 737 (43 %) více než v předchozím období. Meziroční růst počtu osobních bankrotů a bankrotů FOP je ovlivněn i tím, že v polovině loňského roku došlo ke změkčení podmínek pro povolení osobního bankrotu. Naprostá většina návrhů na bankrot FOP končí oddlužením.

Nejvíce bankrotů OS bylo v červenci v obchodu, v rámci krajů tradičně v Praze

V červenci bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (11), dále ve stavebnictví (9), v ubytování a stravování a ve zpracovatelském průmyslu (shodně 8 bankrotů).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno také v obchodu (151) a ve zpracovatelském průmyslu (125). Při přepočtu na 10 tisíc společností však byla nejvíce zasaženým odvětvím doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 25,0 bankrotu na 10 tisíc společností. Následoval zpracovatelský průmysl, kde šlo o 23,9 bankrotu na 10 tisíc OS. Průměr za celou Českou republiku činil 12,8 bankrotu na 10 tisíc firem.

Co se týče krajů, bylo v červenci nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (24) a v Moravskoslezském kraji (8). Žádný bankrot OS nebyl vyhlášen v Plzeňském kraji.

V posledních 12 měsících bylo rovněž nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (279) a v Jihomoravském kraji (85). Po přepočtu na 10 tisíc společností však bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Karlovarském kraji (20,8) a v Olomouckém kraji (18,3). Nejméně v Plzeňském kraji (9,5) a v Královehradeckém kraji, kde šlo o 9,7 bankrotu na 10 tisíc OS.

Podnikatelé v uplynulých 12 měsících bankrotovali nejčastěji v obchodu

V červenci bylo nejvíce bankrotů FOP vyhlášeno ve  stavebnictví (150), v obchodu (133) a v ubytování a stravování (67). V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů FOP vyhlášeno v obchodu (1 968) a ve stavebnictví (1 901). Po přepočtu na 10 tisíc podnikatelů však byla nejvíce ohroženým odvětvím doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 84,8 bankrotu na 10 tisíc FOP a ubytování a stravování, kde šlo o 77,6 bankrotu.

Co se týče krajů, bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů v červenci vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (80) a v Ústeckém kraji (77). Nejméně bankrotů FOP bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (14) a ve Zlínském kraji (16).

Počet osobních bankrotů i návrhů na osobní bankrot oproti červnu klesl, nejnižší byl na Vysočině

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červenci vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (214), ve Středočeském kraji (163) a v Jihomoravském kraji (146). Nejméně osobních bankrotů bylo naopak vyhlášeno na Vysočině (49) a Karlovarském kraji (50).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 21 002 osobních bankrotů, to je o 7 176 (52 %) více než v předešlém období. V přepočtu na 10 tisíc obyvatel bylo v uplynulých 12 měsících nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (31,9), v Karlovarském kraji (28,8) a v Moravskoslezském kraji, kde šlo o 26,7 bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau