CRIF: Opatření proti šíření viru SARS CoV-2 přímo ovlivňují až třetinu firem a živnostníků

17. 4. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V Karlovarském kraji jsou zasaženy více než dvě pětiny firem a podnikatelů. Vládní opatření proti šíření nového koronaviru SARS CoV-2 se přímo dotklo 90-127 tisíc firem a 145-299 tisíc fyzických osob podnikatelů, tedy živnostníků a svobodných povolání jako například herců apod. Opatření se tak mohou dotýkat až 34 % firem a stejného procenta podnikatelů. Nejhůře postižený je Karlovarský kraj, kde se opatření mohla dotknout  až 44 % firem a 42 % podnikatelů. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Nejvíce zasažené jsou především nejmenší firmy s ročním obratem do jednoho milionu korun, a to především v oborech, kde je dopad vládních omezení zřejmý na první pohled. Jde například o maloobchodní prodejce, podnikatele v ubytování a stravování, provozovatele sportovních aktivit, malé pronajímatele komerčních nemovitostí a řadu dalších oborů. Naopak v odvětvích, kde není dopad těchto opatření plošný a kde není okamžitě viditelný, například ve stavebnictví či ve výrobě strojů a zařízení, mají větší zastoupení firmy s vyšším obratem,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis s tím, že mezi podnikateli se tyto rozdíly stírají a zasažení jsou tak v podobné míře velcí i malí podnikatelé.

V odvětvích, která jsou zasažena plošně, podniká 90 tisíc obchodních společností a 145 tisíc fyzických osob, které vykazují nějakou činnost. To znamená čtvrtinu všech aktivních firem v České republice a 16 % aktivních podnikatelů. Mezi firmami s ročním obratem do jednoho milionu korun je pak zasaženo 30 % z nich. U dalších 37 tisíc (10 %) obchodních společností a 154 tisíc (17 %) fyzických osob podnikatelů existuje možnost, že se aktuální situace negativně promítá do jejich činnosti. Jde o odvětví, která nebyla nucená přerušit svoji činnost na základě vládních opatření, ale kterých se negativně dotýkají zavřené provozy jejich odběratelů nebo se v důsledku omezení pohybu osob potýkají s výrazným propadem tržeb.

Největší procento dotčených firem a podnikatelů je na Karlovarsku, především kvůli jejich zaměření na cestovní ruch

Nejhůře zasaženým regionem je v tomto ohledu Karlovarský kraj, kde je plošně zasaženo více než 32 % všech firem a 24 % podnikatelů. Nejhůře zasažené jsou zde přitom opět nejmenší firmy. Mezi společnostmi s ročním obratem do 200 tisíc korun jde o 46 %, u firem s obratem 200-499 tisíc o 41 % a u  společností s obratem 500-999 tisíc korun jde o 38 %. U dalších 12 % firem a 18 % podnikatelů v kraji je pravděpodobné, že se jich současná omezení také určitým způsobem dotknou. Celkem jde tedy až o 44 % firem a 42 % všech aktivních podnikatelů v kraji.

„V Karlovarském kraji podniká hodně lidí a firem v ubytování a stravování, ať už jde o restaurace, stánky či mobilní zařízení. Je zde také nadprůměrný počet cestovních agentur zaměřených na turisty a řada malých prodejen, u kterých omezení pohybu dopadá jak na jejich provozovatele, tak na majitele pronajímaných prostor,“ vysvětluje Jan Cikler.

Graf 1: Obchodní společnosti přímo zasažené současnou situací podle krajů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Podnikatelé přímo zasažení současnou situací podle krajů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau