CRIF: Omezení ekonomiky se mohlo dotknout více než 1,5 milionu zaměstnanců

27. 4. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Výpadek v tržbách firem a podnikatelů dosahuje stovek milionů korun. Omezení ekonomiky související s mimořádnými opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 způsobila českým firmám a podnikatelům pokles tržeb o stovky miliard korun. Firmy a podnikatelé z přímo postižených oborů zaměstnávají více než milion lidí, opatření se však mohla dotknout dalších více než 600 tisíc zaměstnanců z oborů, u kterých není dopad nedávných opatření zřejmý na první pohled. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Z našich odhadů vyplývá, že přímo či nepřímo zasažené firmy a podnikatelé přišli v prvním měsíci omezení o tržby v rozmezí 165-283 miliard korun, což znamená až 9,5 miliardy korun denně. Jde přitom pouze o okamžitý výpadek tržeb, ne o celkové ztráty v české ekonomice, které budou samozřejmě vyšší,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, pomocí které CRIF poskytuje ucelené datové přehledy o finančním zdraví českých firem.

Horší situace panuje obecně mezi podnikateli. „Pokud se pro zjednodušení podíváme na podnikatele jako na jednu homogenní skupinu, tak zde současná situace mohla vést k výpadku tržeb ve výši až 35 %. Jinými slovy, fyzickým osobám podnikatelům chybělo v prvním měsíci současných opatření až 28 miliard korun. Naopak u obchodních společností se propad tržeb může pohybovat kolem 29 %, což znamená zhruba čtvrt bilionu korun. Přestože se tedy opatření v obou případech dotkla zhruba třetiny subjektů, na podnikatele a jejich zaměstnance dopadla o něco tíživěji,“ vysvětluje Jan Cikler s tím, že velkých zaměstnavatelů z řad firem se současná opatření v první vlně dotkla v menší míře než menších podniků.

„V současnosti máme mnoho informací o záměrech mohutných vládních intervencí, ale vážný nedostatek aktuálních informací o situaci ve firmách, s výjimkou několika dílčích dotazníkových šetření. Tyto analýzy společnosti CRIF umožňují na základě agregovaných mikroekonomických dat významně zpřesňovat aktuální odhady výpadků tržeb v ekonomice a případného poklesu krátkodobé likvidity. To pak umožňuje i poradcům doporučit vládě upřesnění zaměření přijímaných intervencí dle aktuální situace na trhu,“ upozorňuje Prof. Michal Mejstřík, člen Ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu, člen KoroNERV a profesor Institutu ekonomických studií FSV University Karlovy s tím, že výpadek likvidity v ekonomice bude vyšší než se zdálo v prvních týdnech po vyhlášení nouzového stavu.

Doma zůstal více než milion zaměstnanců

Firmy, kterých se současná opatření dotkla okamžitě nebo téměř okamžitě, zaměstnávají až 1,3 milionu lidí. Přibližně dalších lidí 400 tisíc zaměstnávají fyzické osoby podnikatelé. Celkem se tedy opatření mohla dotknout podnikatelů a firem s 1,7 milionu zaměstnanců. Více zasaženi jsou v tomto ohledu opět zaměstnanci podnikatelů. Současná opatření se dotkla až 35 % zaměstnanců fyzických osob podnikatelů, ale pouze 28 % zaměstnanců obchodních společností. Důvodem je opět to, že řada firem s vysokým obratem a velkým počtem zaměstnanců nebyla těmito opatřeními dotčena. „Je potřeba připomenout, že jde o maximální odhad, ve kterém nezohledňujeme fakt, že řada firem funguje v určitém omezeném režimu a část svých zaměstnanců nadále využívá. U oborů, které definujeme jako pravděpodobně nebo určitým způsobem dotčené, například u stavebnictví či u výroby strojů, není dopad opatření plošný. V odvětvích, kde byl dopad plošný a zřejmý, je zaměstnáno přibližně milion lidí,“ vysvětluje Jan Cikler.

Největší procento lidí, kterých se omezení dotkla, je v Libereckém kraji

Současná situace se nejvíce dotýká zaměstnanců v Libereckém kraji, kde může být dotčeno až 38 % zaměstnanců místních podniků a podnikatelů. Následuje Karlovarský kraj s 36 % a Středočeský a Plzeňský kraj s 31 %. Mezi nejméně zasažené kraje patří Olomoucký kraj s 24 % a Vysočina a Jihomoravský kraj se 27 %. „V Libereckém kraji působí řada dodavatelů pro automobilový průmysl, kteří byli z nejrůznějších důvodů nucení přerušit svoji výrobu. Tyto firmy jsou přitom ve svém regionu často významnými zaměstnavateli. I když se zde tedy situace nedotýká tak velkého procenta firem a podnikatelů jako třeba v Karlovarském kraji, dopad na obyvatele je zde vyšší,“ vysvětluje Jan Cikler.

Poznámka pro editory: Analýza definuje dvě skupiny zasažených odvětvích. V první skupině jsou odvětví, kterých se opatření dotkla plošně a zjevně. Jde například o ubytování a stravování nebo provozovatele sportovních aktivit a další obory. Zároveň zde jsou zde zařazeny obory, kterých se aktuální situace zjevně dotýká, ale nemusí přímo souviset s vládními nařízeními (například výroba automobilů, výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla apod.) Ve druhé skupině jsou obory, kterých se současná opatření nebo jejich důsledky pravděpodobně rovněž dotýkají okamžitě. Jejich dopad už není ale bezprostředně zřejmý a nemusí být také plošný. Sem patří například stavebnictví, ale také výroba strojů a zařízení.