CRIF: Od ledna do srpna přibylo v Česku 17 553 živnostníků. To je nejvíce za posledních šest let

30. 9. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Od ledna do srpna tohoto roku začalo podnikat 51 753 živnostníků, což je nejvíce od roku 2017. Zároveň svou činnost ukončilo 34 200 živnostníků, což odpovídá nejvyššímu úbytku od roku 2018. Celkově pak během uplynulých osmi měsíců přibylo 17 553 nových živnostníků, tedy nejvíce za posledních 6 let. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Zdá se, že tento rok pokračuje v trendu, který můžeme vidět v posledních letech, a tím je každoroční vyšší čistý přírůstek podnikatelů. Zatímco v roce 2017 jich přibylo během prvních osmi měsíců 7 554, v roce 2020 to bylo 15 091 a letos už 17 553,“ uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková s tím, že ale tempo růstu se snižuje. „V roce 2020 a 2021 připadlo 16 nových podnikatelů na 10 zaniklých, letos to bylo 15. Nejedná se ale o žádnou tragédii. Musíme si uvědomit, že počet podnikatelů, který se od roku 2017 zvýšil více než dvojnásobně, nemůže růst raketově do nekonečna, zejména pak v době nejisté ekonomické budoucnosti, kterou nyní zažíváme.“

Letošní srpen byl nejsilnějším měsícem za poslední rok

S čistým přírůstkem 3 557 živnostníků byl letošní srpen nejsilnějším měsícem za posledních dvanáct měsíců a zároveň také druhým nejsilnějším měsícem za uplynulých 6 let (vloni v září přibylo 3 930 nových živnostníků). Svou činnost v srpnu zahájilo celkem 7 753 živnostníků – nejvíce od roku 2017 a ukončilo ji 4 196 živnostníků. „Ačkoliv v srpnu běžně pozorujeme přírůstek nových živnostníků, který souvisí mnohdy s vyšší poptávkou po sezónních pracích a také s tím, že spousta absolventů se zapojuje do pracovního života, letošní srpen byl vskutku velmi povedený. To ukazuje také čistý přírůstek nových podnikatelů, který je o 28 procent vyšší než vloni, kdy přibylo 2 780 nových živnostníků,“ uvedla Věra Kameníčková.

Nejsilnějším regionem je i nadále Praha, naopak živnostníků ubývá na Liberecku

Stejně jako v červenci je i v srpnu Praha, kde od začátku roku zahájilo činnost o 22 procent více podnikatelů než vloni, regionem s nejrychlejším přírůstkem nových podnikatelů. V hlavním městě připadá celkem 20 nových živností na deset ukončených. Druhou příčku se 17 novými živnostmi na 10 ukončených obsadil Středočeský kraj, Pardubicko a baťovské Zlínsko. Naopak nejslabším krajem bylo Liberecko, kde připadlo pouze 6 nových živností na deset ukončených. Zároveň na Liberecku letos ukončilo činnost o 76 procent více podnikatelů než vloni.

Nejvýrazněji roste počet podnikatelů v IT

Sektor IT a informačních technologií byl opět tím, kde rostl počet živnostníků nejvýrazněji. Připadlo zde celkem 32 nových živností na 10 zaniklých. Aktivně začínali lidé podnikat také v oblasti administrativních činností a dopravě a skladování (22 na 10 zaniklých). Naopak od začátku roku ubývají podnikatelé v obchodě – zde připadají pouze 4 nové živnosti na 10 zaniklých a také v oblasti nemovitostí, zásobování vodou, elektřinou a plynem (8 nových živností na 10 zaniklých).

Ačkoliv podnikatelů je více, podnikatelky přibývají rychleji

Od začátku roku přibylo celkem 7 011 podnikatelek (o 721 méně než vloni) a 9 542 podnikatelů (o 1 407 více než vloni). „Ačkoli letos zahájilo činnost o 16 procent více živnostnic než vloni, jejich podíl na celkovém počtu podnikatelů meziročně mírně klesl. Zatímco se totiž letos ženy na přírůstu počtu podnikatelů podílely 42 procenty, vloni to bylo 49 procent,“ upřesnila Věra Kameníčková. Zároveň ale dodala, že co se přírůstku týče, podnikatelek přibývá rychleji než podnikatelů. „Zatímco na 10 zaniklých podnikatelek připadá 16 nových, v případě podnikatelů je to jen 15.“

Zajímavostí také je, že více než polovinu podnikatelů, kteří s živnostenským podnikáním letos začali, tvořili lidé do 30 let. Na lidi starší 60 let připadlo pouhé 1 procento nových podnikatelů. Tato věková kategorie se naopak podílela 55 procenty na počtu lidí s ukončeným podnikáním. Mezi zaniklými živnostníky převažují ti, kteří na trhu působili delší dobu. Nejčastěji (v 75 procentech případů) ukončili podnikání lidé, kteří s podnikáním začali před více než 16 lety.

Graf č. 1: Čistý přírůstek živnostníků v prvních osmi měsících od roku 2017 do roku 2022

Zdroj: CRIF

Graf č. 2: Podíl vzniku a zániku živnostníků za prvních osm měsíců v letech 2017 – 2022

Zdroj: CRIF

Graf č. 3: Zánik fyzických osob dle doby jejich působení na trhu v roce 2022

Zdroj: CRIF