CRIF: Od ledna do července přibylo v Česku skoro 15 tisíc živnostníků. Nejvíce za posledních 5 let

2. 9. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Od začátku roku do července přibylo v ČR celkem 14 883 živnostníků, což odpovídá nejvyššímu čistému přírůstku podnikatelů během prvních sedmi měsíců od roku 2017. Podnikat v tomto období začalo 43 964 fyzických osob – opět nejvíce od roku 2017 a naopak svou živnost ukončilo 29 081 podnikatelů. Celkově v tomto období připadlo 15 nových živnostníků na 10, kteří činnost ukončili. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Během prvních sedmi měsíců se ve srovnání se stejným obdobím v minulých letech značně zvýšil počet nových živnostníků, který meziročně stoupl o více než 14 procent. Právě tento nárůst poukazuje na skutečnost, že i když není ekonomická situace nejlepší, lidé chtějí podnikat a berou zodpovědnost za svou ekonomickou situaci do vlastních rukou,“ uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková s tím, že pokud ale bude ekonomika ještě více zpomalovat, popřípadě se objeví další šoky, mohlo by zpomalovat také tempo, s jakým se zvyšuje počet živnostníků. Tempo přírůstku nových živnostníků, je letos stejné jako v letech 2021 a 2020, připadá 15 nových živnostníků na 10, kteří svou činnost ukončili.

V červenci letos ukončilo činnost nejméně živnostníků od roku 2017

V rámci měsíčního srovnání můžeme pozorovat, že v červenci se meziročně počet nových živnostníků zvýšil o více než 11 procent na 5 214. Zároveň počet zaniklých živnostníků byl nejnižší v porovnání s ostatními červenci od roku 2017 a proti loňskému roku poklesl o téměř 3 procenta na 2 818. Letošní červenec tak zaznamenal nejvyšší čistý přírůstek podnikatelů od roku 2017 – celkem 2 396.

Nejvíce lidí začalo podnikat v Praze. Dařilo se ale i jiným krajům

Počet živnostníků se od začátku roku zvýšil ve všech krajích s výjimkou Libereckého, ve kterém se snížil o 1 277, respektive na 10 živnostníků, kteří svou činnosti ukončili, připadlo pouze 6 nových. Naopak krajem, kde počet živnostníků rostl nejrychleji, byla Praha. Zde zahájilo činnost téměř dvakrát tolik podnikatelů, než kolik ji ukončilo. Poměrně rychlý růst počtu živnostníků zaznamenal také Pardubický kraj, Středočeský kraj, Vysočina a Zlínsko (17 nových živnostníků na 10 zaniklých). „Skutečnost, že právě Praha je krajem, kde vzniklo nejvíce nových živností, není zase tolik překvapující. Hlavní město nejenže nabízí nejvíce příležitostí, ale zároveň se zde bude zpomalování ekonomiky pravděpodobně projevovat nejpozději a kupní síla Pražanů je stále vysoká. Naopak překvapující jsou pozitivní čísla z ostatních krajů,“ dodala Věra Kameníčková.

Počet podnikatelů roste nejrychleji v IT

Při pohledu na odvětvové srovnání můžeme pozorovat, že téměř ve všech hlavních segmentech se počet živnostníků od začátku roku zvýšil. Nejrychleji vznikaly nové živnosti v oboru informačních a komunikačních činností (na 10 zaniklých připadlo 37 nových). Dále pak v administrativě (na 10 zaniklých připadlo 25 nových) a dopravě a skladování (24 nových na 10 zaniklých). „Vysoké přírůstky živnostníků v IT souvisí s trendem, kdy je spousta IT činností prováděna externě a stále více IT expertů chce mít možnost pracovat sami na sebe. Zároveň se jedná o obor, kde je stále rostoucí poptávka a zdá se, že se ho zatím ekonomické problémy tolik nedotýkají,“ upřesnila Věra Kameníčková.

Naopak úbytek živnostníků zaznamenal obchod (na 10 zaniklých živností připadly pouze 4 nové). A mnohem mírnější pokles byl ale také v oboru nakládání s nemovitostmi a zásobování vodou, elektřinou a teplem (na 10 zaniklých živnostníků připadlo 9 nových).

Podnikatelek přibývá rychleji než podnikatelů

V období od ledna do července letošního roku připadlo na 10 zaniklých podnikatelek 16 nových. V případě podnikatelů to bylo 15 nových. Počet podnikatelek se tak v letošním roce zvýšil rychleji než počet podnikatelů. Na druhou stranu, v případě žen je tempo přírůstku nových živnostnic meziročně nižší – vloni za stejné období připadlo na 10 zaniklých 18 nových a na 10 zaniklých živnostníků 14 nových. Zatímco tedy vloni se během prvních sedmi měsíců na čistém přírůstku podnikatelů podílely ženy a muži stejným dílem (50/50), letos podíl žen činil jen 42 procent a podíl mužů 58 procent.

Graf 1: Čistý přírůstek živnostníků v prvních sedmi měsících roku mezi lety 2017 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Poměr vzniku a zániku živnostníků za prvních sedm měsíců v letech 2017 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Poměr vzniku a zániku nových živností u žen a můžu – porovnání v letech 2022 a 2021

Zdroj: CRIF