CRIF: Obliba ready made společností klesla za čtyři roky téměř o 60 %

10. 9. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V roce 2013 tvořily ready made společnosti třetinu všech nových firem, nyní pouze o něco více než desetinu. Obliba takzvaných ready made společností, tedy firem, se kterými může nový majitel po jejich koupi začít okamžitě podnikat, se v posledních čtyřech letech snížila téměř o 60 %. Od roku 2000 vzniklo v České republice odhadem více než 52 tisíc ready made společností. Jejich obliba postupně rostla až do roku 2013, kdy bylo na trh uvedeno 7 279 těchto firem a kdy ready made společnosti tvořily třetinu všech nově vzniklých firem v daném roce. V roce 2017 už tvořily tyto společnosti s počtem tří tisíc firem pouze necelou desetinu společností uvedených na trh. Jejich podíl v první polovině letošního roku potom činil necelých 12 %. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Ready made společnosti jsou obecně rizikovějšími obchodními partnery než společnosti, které jejich majitelé zakládají sami. Někteří kupci předpřipravených společností je využívají ke spekulativním účelům a po jednorázovém využití je jednoduše zlikvidují, říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení společností CRIF – Czech Credit Bureau.

Ready made společnosti se 1,5x častěji dostávají do insolvenčního řízení a 3x častěji se z nich také stanou nespolehliví plátci DPH. V současné době tvoří ready made společnosti desetinu všech firem v České republice. Mezi společnostmi, které se dostanou do insolvenčního řízení, ale v posledních několika letech stabilně tvoří 16 %. U nespolehlivých plátců DPH potom tvoří ready made společnosti dokonce třetinu všech firem. Na seznam nespolehlivých plátců se předpřipravené společnosti dostávají také dříve po svém založení. Mezi nespolehlivými plátci DPH je celkem 43 % společností, které jsou na trhu maximálně pět let. Mezi ready made společnostmi, které jsou nespolehlivými plátci DPH, jsou na trhu maximálně 5 let více než dvě třetiny z nich. „Polovinu nespolehlivých plátců DPH, kteří jsou na trhu maximálně pět let, tedy tvoří ready made společnosti,“ říká Jan Cikler.

Ready made společnosti také zanikají v průměru dříve než společnosti, které si jejich majitelé zakládají sami. Obchodní společnosti jako celek, které z jakéhokoli důvodu ukončí svoji činnost, tak nejčastěji činí mezi 8. a 12. rokem své existence. Ready made společnosti, které již svoji činnost ukončily, tak přitom nejčastěji učinily v pátém roce své existence. V roce zániku fungovaly ready made společnosti na trhu v průměru 6,4 roku, zatímco průměrné stáří všech obchodních společností jako celku bylo v době jejich zániku 12,5 roku.

Prodejem ready made společností se zabývá necelých 200 firem, trhu však dominuje jen několik pořizovatelů

Od roku 2000 do poloviny roku 2018 prodávalo podle zjištění společnosti CRIF předpřipravené obchodní společnosti 191 firem, z čehož 14 v průběhu těchto 18 let zaniklo. Aktuálně tak funguje na českém trhu 177 pořizovatelů ready made společností. Většinou jde o mladší firmy, které působí na trhu maximálně 10 let. „Více než polovina pořizovatelů ready made společností přitom působí na českém trhu od 6 do 10 let. To odpovídá faktu, že zájem o tento druh podnikání začal výrazněji růst okolo roku 2007,“ vysvětluje Jan Cikler.

Většina pořizovatelů ready made společností jich za dobu své existence prodala několik desítek, případně nižší stovky. V průměru každý pořizovatel založil a prodal 280 obchodních společností. Medián prodaných firem, který dělí celou skupinu pořizovatelů na dvě stejně velké skupiny, však činí 105 prodaných společností. Průměr výrazně ovlivňuje několik nejaktivnějších společností. Devět nejaktivnějších firem za dobu své existence uskutečnilo 28 % veškerých prodejů, když každá z nich prodala více než 1000 ready made společností. Nejaktivnější prodejce ready made společností přitom vznikl teprve v roce 2012 a za dobu své existence jich založil a prodal téměř 3 800.

Graf 1: Počet ready made společností uvedených na trh v letech 2000-2018

Graf 2: Podíl ready made společností na počtu nově vzniklých firem

Graf 3: Obchodní společnosti podle typu a stáří v době zapsání na seznam nespolehlivých plátců DPH

Graf 4: Stáří ready made společností v roce zániku

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau