CRIF: Obce v ČR vlastní více než tisíc firem

9. 4. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Firmy vlastněné obcemi podnikají hlavně v teplárenství, vodárenství a nakládání s odpady. Obce v České republice vlastní 1 022 obchodních společností. Pětina obecních firem podniká v teplárenství, více než desetina potom ve vodárenství či v odpadovém hospodářství. Obecní firmy nejčastěji zaměstnávají do 5 zaměstnanců a vykazují roční obrat do 30 milionů korun. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Na vlastnictví obecních firem se v České republice podílí celkem 936 obcí. Nejvíce firem vlastní obce v Jihočeském kraji, kde drží většinový podíl ve 109 společnostech. Následují obce ve Středočeském kraji se 101 společnostmi a obce v Moravskoslezském kraji s 97 společnostmi. V 80 % případů jde přitom o společnosti s ručením omezeným, pětinu obecních firem potom tvoří akciové společnosti. Z velkých měst vlastní nejvíce společností  hlavní město Praha, konkrétně jde o 30 společností. Následuje Ostrava s 19 společnostmi a Brno s 19 obecními firmami.

Obecní firmy se nejčastěji věnují výrobě a rozvodu tepla, konkrétně jde o více než pětinu všech obecních firem. Více než desetina obecních firem potom působí v odvětví shromažďování a sběr odpadů a více než desetina také ve vodárenství. Desetina obecních firem se rovněž věnuje těžbě dřeva. „Teplárenství, vodárenství a nakládání s odpady se věnuje téměř polovina obecních firem. Jde o odvětví, která zajišťují základní fungování obcí a řada obcí proto nad nimi chce mít kontrolu. Zajímavé přitom je, že v náročnějších projektech, jako jsou čističky odpadních vod nebo skládky, mají často podíl i desítky menších obcí,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Většina obecních firem patří mezi malé společnosti. Necelá třetina obecních firem vykazuje roční obrat do deseti milionů korun, další čtvrtina potom mezi 10 a 30 miliony korun a necelá sedmina (14 %) mezi 30 a 60 miliony korun. Zajímavé přitom je, že více než desetina obecních společností nevykazuje žádný obrat.

Více než třetina obecních firem v ČR zaměstnává mezi jedním a devíti zaměstnanci, dalších 15 % potom mezi 10 a 19 zaměstnanci. Desetina obecních firem nemá žádného zaměstnance. Na druhou stranu, čtyři firmy mají více než 1 500 zaměstnanců. Jde o Pražské služby, Dopravní podnik Ostrava, Dopravní podnik města Brna a Dopravní podnik hlavního města Prahy, který má více než 10 tisíc zaměstnanců.