CRIF: Na konci srpna zažádal o ochranu před věřiteli rekordní počet společností

16. 9. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Od roku 2008 soudy povolily moratorium 139 firmám, z toho dvěma pětinám letos. Během posledního srpnového týdne požádalo o vyhlášení mimořádné ochrany před věřiteli více než 30 společností. Na poslední chvíli tak využily zákonné možnosti požádat o ochranné moratorium ve zjednodušeném režimu. Tato možnost trvala od 24. dubna do konce srpna. Soudy během této doby vyhlásily moratorium pro 61 společností, z toho pro 34 na konci srpna nebo na začátku září. Od roku 2008 bylo přitom ochranné moratorium vyhlášeno pouze pro 139 společností. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Letošní počet vyhlášených moratorií se zcela vymyká dosavadní praxi. Dvě pětiny všech moratorií vyhlášených od roku 2008 připadají právě na letošek. Jejich počet je například 3,5x vyšší než během ekonomické krize v roce 2009. Důvodem je především možnost zjednodušení podání žádosti o vyhlášení ochrany před věřiteli. Od dubna do srpna totiž s touto žádostí nemusela souhlasit většina věřitelů, jak je normálně běžné. To je pro žadatele samozřejmě výrazné zrychlení a úleva,“ vysvětluje Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, pomocí které CRIF poskytuje ucelené datové přehledy o finančním zdraví českých firem.

Z dat o vyhlášených moratoriích přitom vyplývá, že většina společností čekala s žádostí o ochranu před věřiteli do poslední chvíle. Mezi 26. srpnem a 2. zářím vyhlásily soudy moratorium nad 34 společnostmi. Doba mezi úspěšnou žádostí o moratorium a jeho vyhlášením přitom většinou nepřesahuje nižší jednotky dní.

Ochranu před věřiteli získala řada velkých společností

Společnosti, které požádaly o mimořádnou ochranu před věřiteli, podnikají v široké škále oborů. Některé činnosti podnikání se ale mezi nimi vyskytují častěji. Mimořádné moratorium soudy nejčastěji vyhlašovaly u společností, které působí v oblasti pronájmu a správy nemovitostí a u společností zaměřených na ubytovací nebo stravovací služby. Co do počtu se na předních příčkách vyskytují také pracovní agentury. U nich je ale statistika ovlivněna moratoriem pro skupinu Manuvia, do které patří 14 různých společností.

Kromě skupiny Manuvia získala mimořádnou ochranu před věřiteli i řada dalších velkých společností. Mezi největší patří České aerolinie a jejich mateřská společnost Smartwings. S časovým odstupem potom cestovní kancelář FIRO-tour. „Tyto společnosti byly velmi tvrdě zasaženy jarním uzavřením hranic téměř po celém světě, které v řadě zemí trvá dodnes. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nejen v České republice je přitom pravděpodobné, že se do dočasných nebo trvalých problémů můžou dostat další společnosti závislé na přeshraničním cestovním ruchu, tedy hlavně cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale i další podnikatelé z tohoto oboru zaměření na zahraniční klientelu,“ říká Jan Cikler.

Zároveň jde o největší společnosti, které od roku 2008 získaly ochranu před věřiteli. „Letošní rok je výjimečný mimo jiné právě tím, že ochranu před věřiteli získalo poměrně dost známých a velkých firem s miliardovými obraty a stovkami či tisícovkami zaměstnanců,“ říká Jan Cikler s tím, že od roku 2008 do roku 2019 se takových společností objevilo jen několik. Šlo například o společnost ZOOT v roce 2019, Via Chem Group v roce 2013 či Sklárny Kavalier v roce 2008.

Nejčastěji však letos ochranu před věřiteli získaly menší společnosti. Nejvíce zastoupené jsou společnosti s 1-5 zaměstnanci, v kategorii obratu potom firmy s obratem mezi 10 a 30 miliony.

Ochranu získaly i společnosti, které jsou na trhu rok nebo dva

Letošní rok je kromě počtu vyhlášených moratorií výjimečný také tím, že o ně zažádalo poměrně hodně mladých společností. Více než třetina společností, nad kterými byla vyhlášena ochrana před věřiteli, je na trhu maximálně pět let, další necelá třetina potom 5-10 let. „Překvapivý je už samotný počet společností, které na trhu působí maximálně pět let. O to více nás překvapilo, že osm společností vzniklo teprve v roce 2019 a dalších devět v letech 2017 a 2018. I to ukazuje, že některé obory zažily silný šok,“ říká Jan Cikler.

Z 61 společností, nad kterými bylo letos vyhlášeno mimořádné moratorium, je 44 společností s ručením omezeným, 12 akciových společností a pět evropských společností. Společností s ručením omezeným je mezi nimi přibližně 4x více, zatímco v České republice podniká 20x více společností s ručením omezeným než akciových společností.

Graf 1: Počet společností, nad kterými bylo vyhlášeno ochranné moratorium od dubna do září 2020

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet společností s ochranným moratoriem od roku 2008

Zdroj: CRIF