CRIF: Mezi nespolehlivé plátce DPH už bylo zařazeno více než 32 tisíc firem a podnikatelů

31. 5. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V květnu přibylo v České republice přes 400 nespolehlivých plátců DPH, což je třetí nejvyšší počet od začátku letošního roku. Ještě v únoru bylo přitom mezi nespolehlivé plátce DPH zařazeno pouze 261 subjektů, v dubnu už jich bylo 405 a v květnu se jejich počet ještě mírně zvýšil. Celkem už bylo v Česku mezi nespolehlivé plátce zařazeno více než 32 tisíc firem a podnikatelů, někteří z nich dokonce dvakrát nebo třikrát. Podle analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz provedené společností CRIF přitom zařazení do registru nespolehlivých plátců DPH znamená pro většinu z nich konečnou stanici. Ze všech firem a podnikatelů ze seznamu nespolehlivých plátců DPH se k řádnému podnikání dokázalo vrátit necelých 1 200, tedy necelá 4 %.

„Firmy a podnikatelé, kteří se dostanou mezi nespolehlivé plátce DPH, mají často i další problémy nebo se u nich evidujeme vážné varovné informace. Pětina podnikatelů je například v insolvenci a bankrotem jsou výrazně ohroženy také obchodní společnosti. Podle našich výpočtů je u těchto firem až 5x vyšší pravděpodobnost, že jejich podnikání skončí bankrotem, než u společností, které se na seznamu nespolehlivých plátců DPH neocitly. Zajímavé také je, že téměř žádná z těchto firem neplní svoji zákonnou povinnost zveřejňování účetních závěrek,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, pomocí které CRIF poskytuje ucelené datové přehledy o finančním zdraví českých firem.

Nejrizikovější adresy: pražské Hlubočepy nebo brněnské náměstí Svobody

Více než polovina subjektů z rejstříku nespolehlivých plátců DPH, konkrétně 17,5 tisíce, má nebo mělo sídlo v Praze. Pětina z těchto pražských firem přitom sídlí pouze na 10 adresách. V Brně je koncentrace nespolehlivých plátců ještě vyšší. Na pouhých 5 adresách zde sídlí více než třetina všech nespolehlivých plátců DPH, kteří mají sídlo v Brně. Konkrétně jde o 1 262 z více než 3,5 tisíce firem.

Jde přitom o tzv. virtuální adresy, na kterých sice mají společnosti sídlo, ale fyzicky zde nikdo z firmy není přítomný. Nejvíce nespolehlivých plátců DPH má nebo mělo sídlo v pražské Rybné ulici. To je způsobeno především tím, že jde o největší a nejoblíbenější virtuální adresu v Česku. Sídlo zde má nebo mělo přes 9 tisíc společností, z nichž 697, tedy necelých 8 % se ocitlo v registru nespolehlivých plátců DPH.

Výrazně hůře je na tom například adresa Pod Habrovou 445 v pražských Hlubočepích, kde se ze 460 historicky přihlášených firem dostalo na tento seznam hned 218 z nich, tedy téměř polovina. Rekordmanem je potom náměstí Svobody 93 v Brně, kde se z 263 firem dostalo mezi nespolehlivé plátce 160 z nich, tedy 61 %. „Tyto adresy jsou už na první pohled extrémně rizikové. Pokud má váš obchodní partner sídlo na takovéto adrese, je na místě důkladné prověření jeho finančního zdraví a dalších varovných signálů, ať už jde o zmiňované zveřejňování účetních závěrek nebo třeba prověření statutárního zástupce dané firmy. Přibližně čtvrtina nespolehlivých plátců DPH totiž má nebo měla statutárního zástupce se sídlem na obecním úřadě. Naopak poctivé společnosti, které na těchto adresách sídlí, by potom měly zvážit změnu svého sídla,“ říká Jan Cikler.

Některé společnosti se ocitly v registru podruhé nebo potřetí

Jak už bylo řečeno, většina subjektů, které se dostanou do registru nespolehlivých plátců, se z něj zpět do normálního provozu nedostane. Nejčastěji zde zůstávají jako tzv. nespolehlivé osoby. To znamená, že jejich tržby poklesnou pod úroveň, od které se musí hlásit k platbě DPH. U většiny firem, které jsou z registru vymazány, je to způsobeno jejich zánikem. Některým společnostem se přesto podaří vrátit zpět. Zajímavé je, že některé se ocitají v rejstříku i podruhé, výjimečně potřetí nebo i počtvrté.

„Když se na tyto společnosti podíváme podrobněji, narazíme občas na zajímavá zjištění. Například u jedné společnosti z pražského Žižkova, která se dostala do registru nespolehlivých plátců DPH hned třikrát, nesedí údaje z obchodního rejstříku a rejstříku skutečných majitelů. Zatímco majitel a jednatel uvedený v obchodním rejstříku figuruje nebo figuroval v dalších téměř 20 firmách, z nich se skoro všechny dostaly do rejstříku nespolehlivých plátců DPH, skutečný majitel má kolem sebe většinou poměrně zdravé firmy,“ upozorňuje Jan Cikler s tím, že může jít jak o náhodu, tak o úmysl.

Tabulka 1: Virtuální adresy s největším počtem nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob (včetně subjektů, které zde již nesídlí)

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Tabulka 2: Nejrizikovější virtuální adresy s nejvyšším podílem nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau