CRIF: Loni v ČR zahájilo živnost 8 514 Ukrajinců, téměř jako za 4 předchozí roky dohromady

27. 2. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V České republice zahájilo v  roce 2022 podnikání na živnostenský list 8 514 Ukrajinců, o 5 627 více než v roce 2021 a bezmála tolik, jako za předchozí 4 roky dohromady. Zároveň zde zahájilo podnikání 870 živnostníků ruské národnosti, o 199 více než v předešlém roce. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Vzhledem k již rok trvajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině se u nás zvyšoval počet nových živnostníků ukrajinské a ruské národnosti. Lze očekávat, že s postupnou adaptací uprchlíků se tento trend bude nadále prohlubovat. Ukrajinští živnostníci mají přitom nemalý podíl na celkovém počtu nových živnostníků v České republice,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že v roce 2022 představovali noví živnostníci ukrajinské národnosti 12 % z celkového počtu více než 70 tisíc nových živnostníků, přitom ještě v roce 2018 to byla pouze 3 %. Letos v lednu zde začalo podnikat 1 016 Ukrajinců a jejich podíl stoupl na 13 %.

Zatímco celkový počet nových živnostníků se v roce 2022 zvýšil meziročně o 16 %, jen u ukrajinských živnostníků šlo o růst o 195 % a u těch ruských o 30 %. Počet nových ukrajinských živnostníků se zvyšuje rychleji než celkový počet nových živnostníků již několik let.

Ukrajinci začali podnikat nejčastěji ve stavebnictví, podíl nových ruských živnostníků je nejvyšší  v IT

Nejvíce ukrajinských živnostníků, tedy 3 127, začalo v roce 2022 podnikat v odvětví stavebnictví, s podílem 29 % na celkovém počtu nových živnostníků v tomto odvětví. Nejvýraznější podíl měli v odvětví vody, elektřiny, plynu a tepla, kde ale podnikat začalo pouze 237 živnostníků, z toho 81 (34 %) ukrajinských.

Nejvíce živnostníků ruské národnosti, celkem 189, u nás v roce 2022 začalo podnikat v odvětví profesních, vědeckých a technických činností, kde mají na celkovém počtu nových živnostníků v daném odvětví 2 % podíl. Podnikatelé ruské národnosti mají nejvyšší podíl na nových živnostnících v odvětví informačních a komunikačních činností, a to 4 %. V ostatních odvětvích je jejich podíl zanedbatelný.

Ukrajinci i Rusové nejčastěji zahajovali podnikání v hlavním městě

Nejvíce ukrajinských živnostníku začalo v roce 2022 podnikat v Praze (3 558), ve Středočeském kraji (1 200) a v Jihomoravském kraji (711). Největší podíl na celkovém počtu nových živnostníků měli Ukrajinci v Praze (28 %) a ve Středočeském kraji (13 %)

Ruských živnostníků začalo v Praze podnikat 631, tedy nejvíce ze všech krajů, následoval Středočeský kraj se 79 novými ruskými živnostníky a Jihomoravský kraji s 69. Největší podíl měli v Praze (5 %), v ostatních krajích se jejich podíl pohyboval okolo 1 % nebo byl zanedbatelný.

Graf 1: Noví živnostníci UA

Zdroj: CRIF

Graf 2: Noví živnostníci RU

Zdroj: CRIF