CRIF: Hromadný úbytek podnikatelů spojený s datovými schránkami končí

24. 8. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V červenci začalo v České republice podnikat 5 439 lidí, o 567 více než loni. Činnost naopak ukončilo 5 981 fyzických osob podnikatelů (FOP), zatím nejméně od srpna loňského roku. V červenci tak v Česku ubylo 542 podnikatelů, což je v letošním roce nejnižší pokles. Znamená to, že postupně ustupuje vlna hromadných zániků FOP způsobená zaváděním datových schránek. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF a dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„V prvním pololetí letos pokračovalo očišťování podnikání od neaktivních FOP, kteří svou činnost ukončili, aby se vyhnuli povinnému zřízení datových schránek. Tato vlna hromadného ukončování podnikání ale pomalu končí a předpokládáme, že v srpnu počet nových FOP převýší počet těch zaniklých,“ uvedla analytička společnosti CRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

V červenci se také zvýšil počet nových podnikatelů v poměru k těm zaniklým. Zatímco průměr za prvních sedm měsíců roku je 2 noví podnikatelé na 10 zaniklých, v červenci už na 10 zaniklých připadlo 9 nových. Znamená to, že podnikatelů v červenci i nadále ubývalo, ale již jen velice mírně.

Od začátku roku zahájilo podnikání 43 063 lidí a 253 732 jich podnikání ukončilo. Celkem tak v Česku ubylo 201 005 podnikatelů. Dopady nejsou až tak velké, protože většina ze zaniklých podnikatelů živnostenské oprávnění nevyužívala.

Nejvíce lidí od začátku letošního roku ke konci července vstoupilo do podnikání v Praze (7 182), v Ústeckém (5 707) a v Jihomoravském kraji (4 938). Nejvíce osob ukončilo podnikání v Ústeckém kraji (30 559), v Praze (30 367) a v Jihomoravském kraji (26 648). Meziročně se počet nových podnikatelů zvýšil ve všech krajích. Největší růst zaznamenal Pardubický kraj (o 12 %), Plzeňský a Středočeský kraj (shodně o 11 %). Nejméně oproti loňsku narostl počet nových podnikatelů v Královéhradeckém kraji, a to pouze o 1 %.

Nejvíce nových podnikatelů je ve zpracovatelském průmyslu

V rámci základních odvětví začalo nejvíce osob od začátku roku ke konci července podnikat ve zpracovatelském průmyslu (6 119), ve stavebnictví (5 879) a v profesních vědeckých a technických činnostech (5 206). Počet nových podnikatelů meziročně nejvíce narostl v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (+13 %) a zemědělství a lesnictví (+12 %). Nejvíce se snížil v odvětví těžby a dobývání, a to o 29 %. Procentuálně velký pokles je zde ale způsoben nízkým počtem nových podnikatelů v tomto odvětví, kdy loni v červenci zde začalo podnikat celkem 17 a letos 12 lidí. Nejvíce zaniklých podnikatelů zaznamenalo odvětví obchodu (78 242), stavebnictví (40 870) a zpracovatelský průmysl (36 597).

Polovina všech začínajících podnikatelů v prvním pololetí byla ve věkové skupině 18 až 30 let, dalších 27 % pak ve skupině 31 až 40 let. Věková skupina 61 a více let byla pak v celé struktuře zastoupena pouze 1 %. Na počtu zaniklých se však tato nejvyšší věková skupina podílela 60 %, zatímco podnikatelé v nejmladší věkové kategorii pouhými 2 %.

V prvních sedmi měsících letošního roku byly mezi novými podnikateli z 36 % zastoupeny ženy a z 64 % muži. Z celkového počtu lidí, kteří podnikání ukončili, bylo žen 41 % a mužů 59 %. Ženy tak přestaly podnikat relativně častěji než muži.