CRIF: Firmy se v ČR koncentrují především ve velkých městech, podnikatelé jsou rozmístění po celé republice

13. 8. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Ve čtyřech největších českých městech žije pětina obyvatel ČR, ale sídlí zde 25 % podnikatelů a 57 % firem. Obchodní společnosti se v České republice koncentrují především v největších městech. Z celkového počtu 523 tisíc společností jich má 298 tisíc své sídlo v Praze, v Brně, v Ostravě nebo v Plzni. V těchto městech tak má sídlo 57 % všech firem v České republice, přestože zde žije pouze pětina obyvatel ČR. Čtyři z deseti firem mají sídlo v Praze, téměř desetina v Brně a dalších 6 % v Ostravě a v Plzni. Naopak podnikatelé jsou po České republice rozmístění mnohem rovnoměrněji. Ve čtyřech největších městech má sídlo čtvrtina podnikatelů v ČR. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„V celé České republice připadá v průměru na tisíc obyvatel 49 obchodních společností. Například v Brně však tento poměr dosahuje 105 společností a v Praze dokonce 177 společností na tisíc obyvatel. Důvodů přitom může být více. Adresa ve velkém městě je pro řadu společností prestiží, zároveň zde ve větší míře fungují virtuální adresy sídel firem a více ready-made společností,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Větší města přitom častěji přitahují společnosti bez obratu a bez zaměstnanců nebo s velmi nízkým obratem a malým počtem zaměstnanců. Čím vyšší obrat společnosti mají, tím rovnoměrněji jsou rozmístěné po České republice. V Praze, v Brně, v Ostravě a v Plzni má sídlo 62 % všech společností, které nevykazují žádný obrat, 58 % společností s obratem do 200 tisíc korun, polovina firem s obratem od 3 do 30 milionů korun a méně než polovina firem s obratem vyšším než 30 milionů korun. Ze všech firem firem v ČR, které nemají ani jednoho zaměstnance, jich v těchto čtyřech městech sídlí 64 %. Firem s 1-5 zaměstnanci zde sídlí 53 %, ale firem s 20-24 zaměstnanci už pouze 41 %.

Podnikatelé do měst neutíkají, sídlo mívají v místě svého bydliště

Ze 2,08 milionu fyzických osob, které mají v České republice oprávnění k podnikání, jich ve čtyřech největších městech je  517 tisíc, tedy čtvrtina. 16 % všech registrovaných podnikatelů má sídlo v Praze, zatímco v dalších třech velkých městech sídlí dohromady 9 % všech podnikatelů v ČR. „U fyzických osob podnikatelů už velikost města nehraje takovou roli jako u obchodních společností, protože fyzická osoba podnikatel má často sídlo na adrese svého trvalého bydliště,“ říká Věra Kameníčková.

Zatímco v celé České republice připadá v průměru na tisíc lidí 196 registrovaných podnikatelů, v Ostravě jde například pouze o 181 podnikatelů. V Brně podniká 223 tisíc lidí z každého tisíce obyvatel, v Plzni 225 a v Praze 264. „Poměr podnikatelů na tisíc obyvatel mnohem lépe ukazuje, jaké podmínky v jednotlivých městech a regionech pro podnikání panují. Pro podnikatelské příležitosti je potřeba dostatečný počet lidí, kterým mohou podnikatelé své služby nabízet, a také kupní síla těchto lidí, ať již jde o místní obyvatele nebo návštěvníky a turisty,“ říká Věra Kameníčková.

To, že u podnikatelů nedochází k cílenému stěhování určité skupiny do velkých měst ukazuje i to, že zde nejsou žádné výrazné rozdíly mezi podílem aktivních a neaktivních podnikatelů. Ze všech podnikatelů bez obratu jich ve čtyřech největších městech sídlí čtvrtina. Stejně tak zde sídlí čtvrtina ze všech podnikatelů s obratem. Významné rozdíly nejsou ani v podílu podnikatelů s různou výší obratu.