CRIF: Firmám v Česku se daří, letos jich přibylo téměř 7 tisíc

17. 6. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 17. června 2024 – V květnu vzniklo v České republice 2 315 obchodních společností a 1 190 jich zaniklo. Během prvních pěti měsíců letošního roku vzniklo 13 186 společností, což je o 4 % více než za stejné období roku 2023. Zároveň zaniklo 6 230 společností, o 5 % méně než před rokem. V Česku tak letos přibylo 6 956 firem, nejvíce v posledních třech letech. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Již delší dobu pozorujeme, že firemnímu podnikání se u nás daří. Počet nových společností za prvních pět měsíců je nejvyšší za poslední tři roky, zatímco počet zaniklých firem se mění jen mírně. Díky tomu připadá na 10 zaniklých průměrně 21 nových subjektů a firem tak poměrně rychle přibývá. Míra bankrotů firem je stabilní a na nízké úrovni. I když objem jejich bankovních úvěrů roste, podíl nevýkonných úvěrů se snižuje, takže jejich platební morálka je velmi dobrá,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce společností vzniklo v prvních pěti měsících roku v Praze (6 581), Jihomoravském (1 550) a Moravskoslezském kraji (953). Zaniklých společností bylo nejvíce rovněž v Praze (3 351), Jihomoravském (687) a Moravskoslezském kraji (435). Nejrychleji přibývá firem ve Zlínském kraji, kde na 10 zaniklých firem připadlo 35 vzniklých, a na Vysočině (34 vzniklých na 10 zaniklých). Nejpomaleji naopak přibývají firmy v Ústeckém kraji, kde na 10 zaniklých připadlo pouze 11 vzniklých.

Nejrychleji se rozrůstá hlavně odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla

V rámci jednotlivých odvětví vzniklo od začátku roku ke konci května nejvíce obchodních společností ve zpracovatelském průmyslu (1 373), ve stavebnictví (1 341) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 340). Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu (1 880) a v nakládání s nemovitostmi (1 235) a dále v profesních, vědeckých a technických činnostech (893).

Nejrychleji přibývaly obchodní společnosti v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde na 10 zaniklých firem připadlo průměrně 206 vzniklých. Další je kategorie ostatních činností, kam patří zejména poskytování osobních služeb, jako je kadeřnictví a kosmetika, praní a chemické čištění, nebo opravy počítačů. V této kategorii připadlo na 10 zaniklých subjektů 85 nových.

Naopak úbytek zaznamenala odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, kde vzniklo pouze 6 při zániku 10 firem, a odvětví obchodu, kde na 10 zaniklých připadlo 7 nových subjektů.

Zanikaly hlavně nejmenší podniky

Naprostá většina zaniklých firem (93 %) měla v době zániku maximálně 5 zaměstnanců. Pouze 6 zaniklých firem mělo 100 a více zaměstnanců. Naprostá většina zaniklých firem nevykazuje žádný obrat.

Graf: Počet vzniklých a zaniklých OS za prvních 5 měsících roku v letech 2017 až 2024, zdroj: CRIF

Graf: Počet vzniklých OS na jednu zaniklou za prvních 5 měsíců v letech 2019 až 2024, zdroj: CRIF