CRIF: Do května letos skončilo s podnikáním přes 20 tisíc lidí, více než v předešlých dvou letech

23. 6. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V květnu začalo v Česku podnikat 6 624 lidí, téměř o tisíc více než v dubnu. Své podnikání naopak přerušilo 7 299 lidí, o 500 méně než v dubnu, a 3 280 jich potom s podnikáním skončilo úplně a svoji živnost zrušilo. Těchto podnikatelů bylo o 200 méně než o měsíc dříve. Během prvních 5 měsíců roku potom začalo podnikat 32 tisíc lidí, což je nejvíce od roku 2016. Svoji živnost přerušilo 49 tisíc lidí, nejvíce od roku 2017, a s podnikáním zcela skončilo přes 20 tisíc lidí, nejvíce od roku 2019. Celkem letos v Česku zatím přibylo téměř 12 tisíc podnikatelů. Jejich počet se tak v květnu blížil k 2,15 milionu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Aktuální data naznačují, že se oproti předešlým dvěma letům začíná zvyšovat počet ukončených živností, což je novinka. Ještě minulý měsíc byl rozdíl zanedbatelný, zatímco nyní už je počet podnikatelů s ukončenou živností o 6 % vyšší než loni a o pětinu vyšší než v roce 2020,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Na druhou stranu podle ní stále platí, že letos s podnikáním začíná výrazně více lidí než v předešlých letech. Zatímco letos začalo do konce května podnikat 32 tisíc lidí, v předešlých letech to bylo 28-29 tisíc lidí. Výjimkou byl rok 2020, kdy začalo podnikat necelých 25 tisíc lidí.

Postupně se také zvyšuje poměr počtu nových podnikatelů k těm zaniklým. Ještě v roce 2017 připadlo v prvních 5 měsících roku na každých 10 končících podnikatelů pouze 11 nových, letos už je to 16 nových podnikatelů na 10 končících.

Podnikatelé ubývají v obchodu, nemovitostech a také v ubytování a stravování

Ne ve všech odvětvích se ale počet podnikatelů zvyšuje, jak by se mohlo zdát z celostátních čísel. Zatímco například v dopravě a skladování nebo v administrativních činnostech nastoupilo za každých 10 končících podnikatelů 25 nových, v obchodu to bylo pouze 5 podnikatelů. V nakládání s nemovitostmi a v ubytování a stravování šlo potom o 9 nových podnikatelů na 10 končících. „Důvody pro úbytek podnikatelů jsou však v jednotlivých oborech různé. Například ochota lidí pouštět se do podnikání v ubytování či stravování výrazně klesla během uplynulých dvou let uzavírek a teď ji snižují vysoké náklady na provoz. U nakládání s nemovitostmi zase výrazně roste počet firem, které se tomuto podnikání věnují, takže je možné předpokládat, že lidé pouze volí jinou právní formu podnikání,“ říká Věra Kameníčková. U obchodu se potom počet podnikatelů snižuje dlouhodobě. Především proto, že své živnosti ukončují lidé, kteří si je hojně zakládali v 90. letech.

Polovině začínajících podnikatelů je do 30 let, polovině končících 61 let a více

Ze všech podnikatelů, kteří letos začali podnikat, jich polovině bylo do 30 let. Podíl nových mladých podnikatelů je tak o něco nižší než v předešlých letech, kdy se pohyboval mezi 52 % a 54 %. Čtvrtině (27 %) letošních nových podnikatelů je mezi 31 a 40 lety a 14 % potom mezi 41 a 50 lety.

Podíl končících podnikatelů je potom opačný. Více než polovině z nich (53 %) je 61 let a více. Jde o výrazně vyšší podíl než před několika lety. „Až do roku 2019 se jejich podíl pohyboval kolem 40 %. Výrazný nárůst podílu nejstarší věkové kategorie podnikatelů nastal až během pandemie a v následujících letech,“ vysvětluje Věra Kameníčková. Mezi podnikateli, kteří letos skončili, bylo také 15 % lidí ve věku od 51 do 60 let, 13 % lidí ve věku od 41 do 50 let, 9 % podnikatelů od 31 do 40 let a 7 % lidí do 30 let.

Dvě pětiny nových podnikatelů v Česku tvoří ženy, mezi všemi podnikateli jich je třetina

Téměř dvě pětiny nových podnikatelů (39 %) letos tvoří ženy, což je podobné číslo jako v předešlých několika letech. Ženy přitom tvoří z celkového počtu podnikatelů pouze třetinu. „Ženy se do podnikání začaly ve větší míře pouštět až v posledních 10-15 letech, zatímco v 90. letech bylo podnikání  spíše záležitostí mužů,“ vysvětluje Věra Kameníčková důvody toho, proč je mezi novými podnikateli více žen než mezi všemi lidmi se živnostenským listem.

Největší zastoupení mají ženy mezi podnikateli dlouhodobě v Praze. Zde tvoří 37 % všech podnikatelů. Ve Středočeském kraji potom tvoří 35 %. Naopak na Vysočině je mezi podnikateli pouze 31 % žen.

Graf 1: Počet nových a končících podnikatelů v období prvních 5 měsíců mezi lety 2017 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet nových podnikatelů na jednoho končícího v prvních 5 měsících roku; 2017 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Čistý přírůstek podnikatelů v období prvních 5 měsíců mezi lety 2017 až 2022

Zdroj: CRIF