České firmy se v recesi chovaly zodpovědně, zvyšovaly nerozdělený zisk

18. 1. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Celková likvidita se u sledovaných firem v období od roku 2011 do roku 2014 zvyšovala. Od roku 2013 se snižuje i jejich celková zadluženost. České společnosti, které pravidelně a včas zveřejňují výsledky svého hospodaření, zvýšily mezi lety 2011 a 2014 hodnotu nerozděleného zisku o 27 % na celkových 622 miliard korun. Firmy také zvýšily svoji likviditu a snížily své zadlužení. Nejlépe se přitom dařilo společnostem v odvětví zpracovatelského průmyslu. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Nerozdělený zisk sledovaných společností se zvyšoval především v letech 2012 (meziročně +7,4 %) a 2013 (meziročně +12,8), tedy v období ekonomické recese. V růstovém roce 2014 se nerozdělený zisk zvýšil o 5,1 %. Deset firem s nejvyšším nerozděleným ziskem evidovalo ke konci roku 2014 rezervy v celkové výši 204,8 miliardy korun. Více než třetinou se na této částce podílela ŠKODA AUTO a.s. s nerozděleným ziskem 71,5 miliardy korun. Následovaly společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (26,2 miliardy korun) a AGROFERT, a.s. (25,4 miliardy korun). Mezi deset firem s nejvyšším nerozděleným ziskem v roce 2014 se zařadily ještě společnosti Continental Barum s.r.o. (18,7 miliardy), Teva Czech Industries s.r.o. (12,7 miliardy), ČEZ Distribuce, a. s. (12,3 miliardy), TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (10,4 miliardy), NPTH, a.s. (10,3 miliardy), MORAVIA STEEL a.s. (8,9 miliardy) a Vršanská uhelná a.s. (8,4 miliardy korun).

Současně se mezi lety 2011 a 2014 u sledovaných firem zvýšila jejich celková likvidita. Podíl krátkodobých aktiv vůči krátkodobým závazkům se zvýšil z hodnoty 1,58 v roce 2011 na hodnotu 1,69 v roce 2014. „Sledované ukazatele naznačují zvyšující se ekonomickou stabilitu sledovaných společností. Ačkoli jsme v tomto období zaznamenali nárůst krátkodobých i dlouhodobých závazků firem, jejich celková zadluženost se snížila, což ukazuje na rostoucí výši vlastního kapitálu. Zatímco v roce 2011 dosahovala zadluženost firem 59 %, v roce 2014 se snížila na 57 %. Zvyšující se míra nerozděleného zisku zároveň ukazuje na zodpovědný přístup společností, které si vytvářely rezervy pro případ horšího ekonomického vývoje. Dále je třeba upozornit na snížení doby splatnosti závazků z 68 na 62 dní, což je také pozitivní,“ říká Jan Cikler, datový analytik portálu www.informaceofirmach.cz.

Ekonomická situace firem podle odvětví

Celková likvidita firem se zvyšovala ve všech odvětvích. Nejvíce rostla společnostem podnikajícím v činnostech v oblasti nemovitostí (13 %), ve zpracovatelském průmyslu (11 %) a dopravě (9 %). Nejvyšší likviditu přitom vykazovaly v roce 2014 společnosti ve zpracovatelském průmyslu (1,76), nejmenší naopak společnosti z odvětví ubytování, stravování a pohostinství (0,98).

Celková zadluženost firem se mezi lety 2011 a 2012 kromě zpracovatelského průmyslu ve všech odvětvích zvýšila, od roku 2013 se však začala ve všech odvětvích naopak snižovat. Nejvíce se snížila mezi lety 2011 a 2014 u zpracovatelského průmyslu (-7 %), který také vykazoval v roce 2014 nejnižší míru zadluženosti firem (49,5 %). Naopak nevyšší míru zadluženosti vykazovaly společnosti podnikající v ubytování, stravování a pohostinství (89,9 %)

„Zpracovatelský průmysl je páteří české ekonomiky. Proto je velmi pozitivní, že dlouhodobě vykazuje v rámci jednotlivých odvětví nejvyšší míru stability. Svědčí o tom nejen údaje o likviditě a nízké míře zadlužení, ale také další dostupná data,“ dodává Jan Cikler.