Firmy - Informace o firmách
+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
NOTEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby
00585939
Nezábudkova 6, Bratislava, Slovensko
IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo
00585912
Myjavská 16, Bratislava, Slovensko
Tatrapress
00585823
Októbrové nám. 7, Bratislava, Slovensko
Združenie pre podporu univerzitného štúdia knihovníctva PROGRES
00585807
Šafárikovo nám. 6, Bratislava - Staré Mesto, 81101, Slovensko
PROGRES
00585785
B.Nemcovej 67, Veľký Krtíš, 99001, Slovensko
KANU klub
00585769
Repašského 12, Bratislava - Dúbravka, 84102, Slovensko
družstvo ROSET
00585742
Bajkalská 22, Bratislava, Slovensko
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok
00585726
195/195, Vrícko, 03831, Slovensko
Rehoľa svätej Alžbety
00585718
Špitálska 21, Bratislava - Staré Mesto, 81232, Slovensko
KONGREGÁCIA SESTIER SLUŽOBNÍC NEPOŠKVRNENEJ PANNY MÁRIE
00585700
Sládkovičova 22, Prešov, 08001, Slovensko