CRIF: Po několika letech poklesu začal počet osobních bankrotů v Česku opět růst, v červnu jich bylo vyhlášeno 1 161

4. 7. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 4. července 2024 – V červnu bylo v České republice vyhlášeno 1 161 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 1 242 insolvenčních návrhů. Celkem za posledních 12 měsíců zbankrotovalo 13 505 lidí, což je o 1 069 (9 %) více než v předchozím období. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

 „I přes mírný meziměsíční pokles osobních bankrotů v červnu, jejich celkový počet za posledních 12 měsíců výrazně vzrostl. Zvýšil se i počet návrhů na osobní bankrot. Ještě výraznější růst ukazuje srovnání počtu osobních bankrotů za šest měsíců letošního roku v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Tento trend lze očekávat i v následujících měsících letošního roku, protože u některých sociálních skupin jsou rodinné rozpočty napjaté vlivem růstu služeb a částečně i cen potravin. Reálné mzdy obnovily růst a roste i maloobchodní obrat. Jeho růst však nejde na úkor úspor domácností, které i nadále rostou, zejména v případě domácností bohatších. Podíl nevýkonných úvěrů domácností však mírně stoupá, což naznačuje horšící se platební morálku při splácení závazků,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

 Mezi kraji panují značné rozdíly v počtech bankrotů. Nejvíce bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském (180), Ústeckém (163) a Středočeském kraji (111), nejméně pak v Karlovarském kraji (46), na Vysočině (30) a ve Zlínském kraji (45).

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 13 505 osobních bankrotů, což je o 9 % více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 14 250 návrhů na osobní bankrot, což je rovněž o 9 % více oproti předchozím 12 měsícům. Počet bankrotů se zvýšil napříč téměř všemi kraji České republiky. Výjimkou je Karlovarský kraj, kde se jejich počet naopak snížil o 9 %. Nejvíce se počet bankrotů zvýšil v Ústeckém kraji (+16 %), na Vysočině (+15 %) a v Libereckém kraji (+11 %).

Pořadí krajů, ve kterých jsou obyvatelé bankrotem ohroženi nejvíce a nejméně, se prakticky nemění. Nejhůře je na tom Ústecký kraj, kde připadlo v posledních 12 měsících 22,7 bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Následuje Moravskoslezský kraj s 17,8 bankroty na 10 tisíc obyvatel. Dalším je Karlovarský kraj, ve kterém navzdory meziročnímu poklesu počtu připadlo na 10 tisíc obyvatel 16,5 bankrotů.   Nejméně osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel bylo vyhlášeno v Praze (7,7), na Vysočině (8,9) a ve Zlínském kraji (9,1). Průměr za celou Českou republiku za posledních 12 měsíců byl 12,5 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel, o 1,5 více než v předchozím období.

Graf: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů osobních bankrotů