page.php
content-page.php

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík patří mezi základní informační kameny veřejné správy. Všechny podnikající fyzické i právnické osoby musí zapsat svou živnost, kterou aktivně provozují. Fyzické osoby uvádí své jméno, rodné a identifikační číslo, sídlo a název firmy. Právnické osoby musí uvést také jména, bydliště a občanství všech jednatelů.

Ze živnostenského rejstříku můžeme čerpat zejména informace o předmětu podnikání jednotlivých firem, druh živnosti, oprávnění k podnikání. Velmi důležité je i uváděné rozhodnutí o úpadku a vstup do likvidace!

Pokud rozšiřujete vlastní podnikatelskou činnost nebo zvažujete zajímavou nabídku, rozhodně se vyplatí prověřit si své budoucí partnery pečlivě a stejně tak pečlivě zvážit i další kritéria. Dobrý manager musí vždy dobře zhodnotit veškeré výhody plynoucí z nové spolupráce, ale i nebezpečí a povahu svých společníků.

Ucelený přehled o úspěšnosti firem

Živnostenský rejstřík vám tedy dá zásadní informace, k získání celistvé informace nestačí. Právě proto jsme pro vás připravili portál informaceofirmach.cz.

Dokážeme rychle soustředit informace i z ostatních veřejně přístupných zdrojů. Pracujeme a do jediného výstupu soustřeďujeme zásadní zprávy z: insolvenčního rejstříku, centrálního registru dlužníků, registru ekonomických objektů, rejstříku listin a obchodního rejstříku…

Poznejte dobře své společníky, naučte se pracovat s informacemi, které vám dáme kdykoli k dispozici. Vyhledáváme v rejstříkách a listinách z a vás – vy už se jen v klidu a n a základě reálných informací rozhodněte o budoucím vývoji vaší firmy.