page.php
content-page.php

Insolvenční rejstřík

Pokud prochází firma insolvenčním řízením, vzniká povinnost o zápisu do insolvenčního rejstříku. Podle identifikačního čísla, jména firmy či osoby tak můžete kdykoli prověřit jakoukoli právnickou i fyzickou osobu. Povinnost zápisu se však vztahuje i n a nepodnikatelské subjekty!

Insolvenční rejstřík je tak poměrně zásadním zdrojem informací pro rozhodování o nové spolupráci, ale i rizikovém chování stávajících obchodních partnerů. Díky zápisu i nepodnikatelských subjektů je dobrým pramenem i pro firmy, které se zabývají spotřebitelskými úvěry a personální agentury.

Síla informací

Nepodceňujte sílu informací. Pro rozvoj vlastní firmy a bezpečnost vašich investic je n a místě dobře poznat své nové zaměstnance, spolupracovníky nebo nově přizvané firmy ke spolupráci.

Uvědomujeme si, že zajistit chod celé firmy je náročným úkolem n a 24 hodin denně. Využijte svůj čas a efektivně se věnujte rozvoji své společnosti. Veškeré informace shromáždíme a zpracujeme z a vás.

Průběžné sledování změn

Insolvenční rejstřík můžeme sledovat průběžně a v pravidelných reportech vám podáme informaci o změnách. Pokud potřebujete prověřit nové subjekty, připravíme pro vás kompaktní informaci nejen z insolvenčního rejstříku. Pracujeme se všemi veřejně přístupnými databázemi zároveň. V jediném dokumentu jsem schopni vám předložit maximum informací o současném stavu dotazovaného subjektu, ale i o předešlém vývoji a úspěšnosti hospodaření.