page.php
content-page.php

Základní kapitál

ást vlastního kapitálu, která představuje hodnotu vkladů vlastníka či vlastníků do společnosti.