page.php
content-page.php

Úvěrová kapacita (Kč)

vyjadřuje schopnost splácet krátkodobé úvěry (se splatností do jednoho roku). Záporné číslo vyjadřuje, že společnost nevytváří dostatečné množství prostředků pro splácení stávajících krátkodobých závazků.