page.php
content-page.php

Semafor Cribis

je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

  • Červená barva Semaforu Cribis – označuje společnosti, u kterých se vyskytují významné negativní informace (informace o úpadku či prohlášeném konkurzu, zahájení likvidace, dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, výmaz z obchodního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH apod.)
  • Žlutá barva Semaforu Cribis – označuje společnosti, u kterých se vyskytují informace spojené se středním rizikem (role dlužníka v insolvenčním rejstříku nebo evidenci úpadců, exekuce na majetek či obchodní podíl, společnost je předlužená, ukončená registrace DPH apod.)
  • Zelená barva Semaforu Cribis – označuje společnosti, u kterých nejsou identifikovány žádné vážné varovné signály
  • Šedá barva Semaforu Cribis – označuje společnosti, u kterých nebylo hodnocení provedeno